Обявление № 70-00-659/14.05.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-659

град  Добрич 14.05.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 641 от 14.05.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменениe на Подробен устройстен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ LІІ – 362 за  „ПСД“ в кв.256 на ПЗ “Запад“ гр. Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх.Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед №641_2021г.

обялението е публикувано на 14.05.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
19.46° C ясно небе
Нагоре