Обявление № 10-17-5/28.04.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

10-17-5

град  Добрич 28.04.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) събщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII за "ЖС" в кв.557 на ЖК "Русия 1" град Добрич, за промяна отреждането му за "Паркинг".

Плановете са изложени в Община град Добрич  - Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването по ал.3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

 

Арх. Боряна Станчева       /п/                                                                           

Главен архитект на Община град Добрич

публикувано на 10.05.2021г.

Актуално

Община град Добрич инвестира средства в ремонт на детски ясли

25.01.2022

Грижата за децата е основен приоритет в управленската програма на общинското ръководство. Осигурени са бюджетни средства за ремонт на детска ясла № 6 „Първи юни“, която се намира на улица „Карвуна“2 и детска ясла...

Община град Добрич инвестира средства в ремонт на детски ясли
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.33° C облачно
Нагоре