Обявление № 10-17-5/28.04.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

10-17-5

град  Добрич 28.04.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) събщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII за "ЖС" в кв.557 на ЖК "Русия 1" град Добрич, за промяна отреждането му за "Паркинг".

Плановете са изложени в Община град Добрич  - Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването по ал.3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

 

Арх. Боряна Станчева       /п/                                                                           

Главен архитект на Община град Добрич

публикувано на 10.05.2021г.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
7.05° C предимно ясно
Нагоре