Обявление № 94Ж-00-56/16.04.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Ж-00-56

град  Добрич 16.04.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с решение 19-7 от 30.03.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.497.76 в землището на град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ - ОБРАБОТВАЕМA ЗЕМЯ – НИВА“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ - Пп”, с устройствени показатели: Пл. на застр. макс. 60%, Кинт до 1,2, Н до 10.0м. и Пл. на озел. мин. 30%.

Решение 19-7 от 30.03.2021г. на Общински съвет град Добрич е обнародвано в бр. 32 от 16.04.2021г. на Държавен вестник.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЧИ на ОУП

публикувано на 16.04.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
11.8° C ясно небе
Нагоре