Решение №ВА - 12/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

       На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.)

СЪОБЩАВА

Решение ВА-12_ЕО_2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община град Добрич за ПИ 72624.623.8069 (идентичен с УПИ IX „за гаражи“ в кв. 17 на ЦГЧ) и на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX „за гаражи“ в кв. 17 на ЦГЧ, град Добрич е публикувано на интернет страницата на Община град Добрич. 

 Възложител  – Община град Добрич и „Им Ком“ АД, гр. Добрич

       Публикувано на 12.03.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.52° C облачно
Нагоре