Обявление № 70-00-728/01.03.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-728

град  Добрич 01.03.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 18-8 от 23.02.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ)  72624.603.324, 72624.603.325 и ПИ 72624.603.327 за обект „Електрозахранване на производствена база за преработка на етерично-маслени култури чрез дестилация и склад за механизация и селскостопанска продукция в ПИ 72624.603.284 – урбанизирана територия в землището на град Добрич“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

 

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ПУП-ПП

обявление за Решение 18-8/23.02.2021г. е обнародвано в бр.21 от 12.03.2021г. на Държавен вестник.

публикация в сайта - 12.03.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.89° C ясно небе
Нагоре