Промяна на количествата на отпадъци, приемани на площадка за дейности по третиране и добавяне за събиране и съхраняване на отпадъци с нови кодове

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       За осигурен достъп на интернет страницата на Община град Добрич до уведомлението за инвестиционно предложение свързано с "Промяна на количествата на отпадъци, приемани на площадка за дейности  по третиране и добавяне за събиране и съхраняване на отпадъци с нови кодове", находяща се в поземлен имот с идентификатор 72624.603.297, гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „БУЛКРЕДО“ ООД, гр. Варна. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.02.2021 г.

            Публикувано на 03.02.2021 г.

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.52° C облачно
Нагоре