Обявление № 94А-00-326/02.02.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94А-00-326

град  Добрич 02.02.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с решение 16-6 от 18.12.2020г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.906.429 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич за промяна от „земи без право на промяна предназначение – Ссб“ в „Устройствена зона за вилен отдих – Ов“, с устройствени параметри: Пл. на застр. до 40%, Кинт до 0.8, Пл. на озел. мин.50% и Н до 7.0м.

Решение 16-6 от 18.12.2020г. на Общински съвет град Добрич е обнародвано в бр. 9 от 02.02.2021г. на Държавен вестник.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 16-6 / 18.12.2020г.

ЧИ на ОУПО

обявлението е публикувано на 02.02.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
4.1° C облачно
Нагоре