Обявление № 94А-00-326/02.02.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94А-00-326

град  Добрич 02.02.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с решение 16-6 от 18.12.2020г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.906.429 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич за промяна от „земи без право на промяна предназначение – Ссб“ в „Устройствена зона за вилен отдих – Ов“, с устройствени параметри: Пл. на застр. до 40%, Кинт до 0.8, Пл. на озел. мин.50% и Н до 7.0м.

Решение 16-6 от 18.12.2020г. на Общински съвет град Добрич е обнародвано в бр. 9 от 02.02.2021г. на Държавен вестник.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 16-6 / 18.12.2020г.

ЧИ на ОУПО

обявлението е публикувано на 02.02.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.98° C облачно
Нагоре