Решение №ВА - 6/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

       На основание чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.)

СЪОБЩАВА

Решение № ВА -6/ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен План за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - заустване на пречистени инфилтрационни води от Регионално депо Стожер в повърхностен воден обект река Суха река, община Добричка е публикувано на интернет страницата на Община град Добрич. 

 Възложител  – Община град Добрич

       Публикувано на 01.02.2021 г.

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре