Заповеди на Кметa 2021 г.

 

Заповед на Кмета 524/16.04.2021г., относно временна организация на движението на ул. Д-р Иван Пенаков поради извършване на строителни и монтажни работи по демонтаж на кулокран.
                                                                                                                                                     Публикувана на 16.04.2021г.

Заповед на Кмета 496/09.04.2021г., относно удължаване на противоепидемичните мерки спрямо предоставяне на социални услуги в специализираните институции считано от 12.04.2021г.  в срок до 30.04.2021г. 
                                                                                                                                                     Публикувана на 09.04.2021г.

Заповед на Кмета 477/07.04.2021г., относно определяне на  пожароопасен сезон в горските масиви  на Община град Добрич за времето от 05.04.2021г. до 31.10.2021г., и въвеждане на денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през сезона, чрез Оперативен дежурен по ОбСС.
                                                                                                                                                    Публикувана на 07.04.2021г.

Заповед на Кмета 476/07.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94А-00-197/06.04.2021 г.
                                                                                                                                                      Публикувана на 07.04.2021г.

Заповед на Кмета 475/07.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94М-00-366/05.04.2021 г.
                                                                                                                                                      Публикувана на 07.04.2021г.

Заповед на Кмета 466/05.04.2021г., относно организиране на базар Великден 2021 г. и регламент за участие в него.
                                                                                                                                                       Публикувана на 05.04.2021г.

Заповед на Кмета 454/01.04.2021 г., относно образуване на 2 избирателни секции в Хирургичен корпус на етаж VІІІ- COVID реанимация - лекарски кабинет в МБАЛ - Добрич АД и подвижна избирателна секция за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в каб.201 на 2-ри етаж в ПМГ "Иван Вазов"  при провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.
                                                                                                                                                       Публикувана на 01.04.2021 г.
 

Заповед на Кмета 453/01.04.2021 г., относно образуване на 3 избирателни секции - МБАЛ Добрич АД; Дом за стари хора и в Следствени арести при провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 01.04.2021 г.

Заповед на Кмета 435/30.03.2021г., относно преустановяване дейността на 05.04.2021 г. в детските градини и ясли по приложения списък във връзка с необходимостта от дезинфекция свързана с изборите за народни представители на 04.04.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 30.03.2021 г.

Заповед на Кмета 434/30.03.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94С-00-395/29.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 30.03.2021 г.

Заповед на Кмета 373/20.03.2021 г., относно образуването на територията на Община град Добрич една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с увреждания за изборите за народни представители на 04.04.2021г.

                                                                                                                                                       Публикувана на 22.03.2021 г.

Заповед на Кмета 360/19.03.2021 г., относно  oпределяне маршрути на движение на селскостопанските животни от животновъдни обекти и/или  сборни стада по улиците на територията на Община град Добрич.

                                                                                                                                                       Публикувана на 19.03.2021 г.

Заповед на Кмета 357/18.03.2021 г., относно  oпределяне местата на територията на Община град Добрич, на които са разположени рекламни табла, афишарки и оградни пространства за поставяне на афиши, реклами, съобщения, некролози, нагледни агитационни материали и други.                                                                                      

                                                                                                                                                       Публикувана на 18.03.2021 г.

Заповед на Кмета 347/17.03.2021 г., относно временна организация на движението по бул. „Русия“ в участъка от улица „Дунав“ до бул. „25 –ти септември“ на 20.03.2021 г., във връзка с провеждане на Национален шампионат по спортно ходене.

                                                                                                                                                       Публикувана на 18.03.2021 г.

Заповед на Кмета 335/16.03.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-137/12.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 16.03.2021 г.

Заповед на Кмета 323/12.03.2021 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-128/09.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 12.03.2021 г.

Заповед на Кмета 304/09.03.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на  лицата Андриана Стоянова Андреева-Исмаилова и Дениз Гюрселов Исмаилов.

                                                                                                                                                        Публикувана на 09.03.2021 г.

Заповед на Кмета 284/08.03.2021 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94T-00-93/04.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 08.03.2021 г.

Заповед на Кмета 252/26.02.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Д-00-207/25.02.2021 г.

                                                                                                                                                       Публикувана на 26.02.2021 г.

Заповед на Кмета 247/25.02.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на  лицата в приложения списък.

                                                                                                                                                       Публикувана на 25.02.2021 г.

Заповед на Кмета 246/25.02.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на лицата в приложения списък.

                                                                                                                                                      Публикувана на 25.02.2021 г.

Заповед на Кмета 238/24.02.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-93/19.02.2021 г.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      Публикувана на 24.02.2021 г.

Заповед на Кмета 224/22.02.2021 г., относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали свързани с Избори за народно събрание 2021.                                         
                                                                                                                                                        Публикувана на 22.02.21 г.

Заповед на Кмета 199/17.02.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС,  марка Фолксваген с рег. номер ТХ 58 89 ХВ, собственик  - Пламен Пенчев Нанков, което престоява върху терен Общинска собственост  на адрес гр. Добрич, ул. Оп. Димитър Ковачев 25.
                                                                                                                                                        Публикувана на 17.02.2021 г.

Заповед на Кмета 198/17.02.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС,  марка БМВ, рег. номер  В 15 35 КА, собственик  - Пламен Георгиев Иванов , което престоява върху терен Общинска собственост  на адрес гр. Добрич, ул. Оп. Димитър Ковачев № 25.  
                                                                                                                                                        Публикувана на 17.02.2021 г.

Заповед на Кмета 193/16.02.2021 г., относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Изборите за народни представители на 04 април 2021 г. 

                                                                                                                                                        Публикувана на 16.02.2021 г.

Заповед на Кмета 188/12.02.2021 г., относно  приемане на икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти.
                                                                                                                                                        Публикувана на 15.02.2021 г.

Заповед на Кмета 174/11.02.2021 г., относно организиране на Базар "Цветя 2021", схема за раполагане на цветя и регламент за провеждането му
                                                                                                                                                        Публикувана на 11.02.2021 г.

Заповед на Кмета 168/10.02.2021 г. относно образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. 
                                                                                                                                                       Публикувана на 10.02.2021 г.

Заповед на Кмета 155/08.02.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Мария Тодорова Кръстева.

                                                                                                                                                       Публикувана на 08.02.2021 г.

Заповед на Кмета 129/02.02.2021 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-257 и УПИ ІІІ-260 кв. 24 на ЦГЧ.

 

Заповед на Кмета 122/01.02.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС, марка  Мерцедес,   рег. номер  няма, собственик  неизвестен, което престоява върху терен Общинска собственост, с местоположение паркинг на бул. 25 септември 25А.
                                                                                                                                                       Публикувана на 01.02.2021 г.

Заповед на Кмета 110/28.01.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС, марка Фолксваген, с  рег. номер С 89 93 РК, собственик Васил Кънчев Кънчев с наследници Явор Василев Кънчев и Ина Василева Кънчева, паркирано и изоставено върху терен Общинска собственост на адрес: ЖК Балик 59.

                                                                                                                                                       Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 109/28.01.2021 г. относно принудително преместване на ИУМПС , марка Ауди , с рег. номер ТХ 7928 ХМ, собственик Петър Димитров Петров, паркирано и изоставено върху терен Общинска собственост на адрес: на паркинга между блокове 20 и 21 в ЖК Балик.
                                                                                                                                                        Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 108/28.01.2021 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки от 1 февруaри до 30 април 2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 107/28.01.2021 г. относно  предоставяне на социални услуги в специализираните институции предвид епидемичната обстановка. ( отменена със Заповед 496/09.04.2021г.)
                                                                                                                                                        Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 97/22.01.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94П-00-32/21.01.2021 г.

                                                                                                                                                        Публикувана на 22.01.2021 г.

Заповед на Кмета 67/19.01.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Александър Георгиев Кьориванов.

                                                                                                                                                        Публикувана на 19.01.2021 г.

Заповед на Кмета 55/18.01.2021 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-21/13.01.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 18.01.2021 г.

Заповед на Кмета 38/13.01.2021 г., относно организиране на Базар "Мартеници 2021", включваща регламент за провеждането му и схема на стойка за поставяне на мартеници. 
                                                                                                                                                        Публикувана на 13.01.2021 г.

Заповед на Кмета 9/07.01.2021 г. относно приемане на икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти по повод въведените противоепидемични мерки.
                                                                                                                                                        Публикувана на 08.01.2021 г.

Актуално

Пролетно почистване на град Добрич

15.04.2021

Община Добрич обявява дните от 15 април до 15 май за дни на пролетно почистване и призовава жителите на град Добрич да почистят междублоковите пространства, прилежащите територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, паркинги,...

Пролетно почистване на град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
7.92° C ясно небе
Нагоре