Обявление № 10-17-35/18.09.2020г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-17-35

град Добрич  18.09.2020г.

 

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания за Поземлени имоти (ПИ) 72624.123.804, 72624.123.805, 72624.137.25, 72624.144.14, 72624.144.15 и 72624.144.23 – част от трасе на пласкател от Канална помпена станция (КПС) до съществуващ колектор към Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) за обект „Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич“.

Проектът е изложен в Център за услуги и информация на Община град Добрич работно място № 8.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план -  парцеларен план до общинската администрация на Община град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ПУП-ПП

Обявлението е обнародвано в бр.84 от 29.09.2020г. на Държавен вестник

публикувано в сайта на Община град Добрич на 29.09.2020г.

Прикачени файлове

Актуално

Община град Добрич ще отбележи 81 години от възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България

20.09.2021

Добрич празнува на 25 септември. По традиция на този ден проявите, посветени на паметната дата, ще започнат в 9.00 часа с панихида и поднасяне на венци на загиналите за свободата на Южна Добруджа във Военно гробище – музей. В...

Община град Добрич ще отбележи 81 години от възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България
ВИЖ ДОБРИЧ
12.05° C предимно облачно
Нагоре