Община Добрич информира, че започва плащането на местни данъци и такси, такса за битови отпадъци и такса за притежание на куче

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми съграждани,

 

Община град Добрич Ви уведомява, че:

 

1.  От 3 февруари 2015 г. започва плащането на местните данъци, такса за битови отпадъци и такса за притежаване на куче за 2015 г.

2. До 30 юни 2015 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2015г.

3. До 30 юни 2015 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2015 г.

4.  На предплатилите до 30 април 2015 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за

цялата 2015 година се прави отстъпка 5 на сто.

 5.  На 31 март 2015 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2015 година.

 6. На 30 април 2015 година изтича срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2015 година.

 

 Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3,  стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа и в касите на Easy Pay в цялата страна;

 безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

                  IBAN сметка      -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

             “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF

                 

                  код за вид плащане – патентен данък                                    -  44 14 00

                  код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти      -  44 21 00

                  код за вид плащане - такса за битови отпадъци                    -  44 24 00

                  код за вид плащане – данък върху превозните средства      -  44 23 00

                  код за вид плащане - такса за притежаване на куче            -  44 80 13

 

             Справки за задълженията за 2015 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

             Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.75° C облачно
Нагоре