Обявление № 70-101-4/21.04.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-101-4

град  Добрич 21.04.2020г.

 

Община  град Добрич на основание  чл.129 ал.1 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 7-10 от 16.04.2020 г. на Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптично кабелно захранване от БТК ЕАД през ПИ 72624.630.30 – територия на транспорта-публична общинска собственост в землището на град Добрич, за захранване на ПИ 72624.630.14 – урбанизирана територия за „База за селскостопанска или горскостопанска техника”-частна собственост  в землището на град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място № 8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

 

 

Арх.Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Обявление за решение № 7-10 от 16.04.2020г. е обнародвано в бр.41 от 08.05.2020г. на ДВ.

11.05.2020г.

Актуално

Община град Добрич ще отбележи 81 години от възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България

20.09.2021

Добрич празнува на 25 септември. По традиция на този ден проявите, посветени на паметната дата, ще започнат в 9.00 часа с панихида и поднасяне на венци на загиналите за свободата на Южна Добруджа във Военно гробище – музей. В...

Община град Добрич ще отбележи 81 години от възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България
ВИЖ ДОБРИЧ
10.82° C предимно облачно
Нагоре