Актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г. /Приета с решение № 6-8 от 31.03.2020 г./

ОБЕКТ

Годишна задача

Актуализа- ция март

 

І. Собствени  бюджетни  средства

3 641 611

5 664 528

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2

Училища

135 926

164 761

2.1

ОУ „Христо Ботев“

9 000

12 700

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.1.3

Система за видеонаблюдение

0

3 700

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.3

ПМГ „Иван Вазов“

124 926

132 226

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.3.2

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

7 300

2.4

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

0

17 835

2.4.1

Придобиване на водогреен котел

0

17 835

3

Дирекция „Хуманитарни дейности“ 

353 268

417 283

3.1

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

111 400

111 600

…..

………………………………………………….

…………

…………..

3.1.6

Придобиване на конвектомат в Дом за стари хора

13 000

13 200

…..

………………………………………………….

…………

…………..

3.4

Детски градини

187 968

251 783

…..

………………………………………………….

…………

…………..

3.4.11

 ДГ № 9 - компютърна техника

0

2 152

3.4.12

 ДГ № 10 - Обследване и изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и реконструкция на втора сграда

0

13 000

3.4.13

 ДГ № 12 - компютърна техника и хардуер

0

1 638

3.4.14

 ДГ № 12 - хладилник и миксер

0

2 545

3.4.15

 ДГ № 17 - хладилник и фурна

0

3 886

3.4.16

 ДГ № 18 - стерилизатор - сушилня

0

1 548

3.4.17

 ДГ № 23 - климатични системи

0

2 700

3.4.18

 ДГ № 24 - система за видеонаблюдение

0

3 500

3.4.19

 ДГ № 25 - професионална пекарна

0

5 000

3.4.20

 ДГ № 26 - компютърна техника

0

3 100

3.4.21

 ДГ № 26 - стерилизатори

0

3 600

3.4.22

 ДГ № 27 - газова печка и циркулационна помпа за котелно

0

11 500

3.4.23

 ДГ № 32 - компютърна техника

0

4 300

3.4.24

 ДГ № 32 - професионална фурна

0

5 346

…..

………………………………………………….

…………

…………..

10

Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап

60 000

1 978 055

10.1

СМР - Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап (финансиране от ПУДООС)

0

1 816 696

10.2

СМР - Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап (финансиране от общината)

0

95 616

10.3

Преасфалтиране на ул. „Момин проход“ в участъка от ул. „Александър Батенберг“ до ул. „Владая” (финансиране от общината)

0

5 743

10.4

Упражняване на строителен и авторски надзор за обект: Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап

60 000

60 000

…..

………………………………………………….

…………

…………..

21

Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс  „Добротица“,  град Добрич

0

12 012

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2020 г.

899 214

899 214

 

III. Средства от краткосрочен дълг

624 749

624 749

 

IV. Средства от дългосрочен  дълг

139 000

139 000

 

V. Проекти

48 466 474

48 466 474

 

VI. Средства по §10-30

2 169 800

2 072 701

1

Поддържане на уличната мрежа

1 854 600

1 752 481

…..

………………………………………………….

…………

…………..

3

Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 10

12 000

0

…..

………………………………………………….

…………

…………..

15

Канализационно отклонение на дървена едноетажна сграда ДГ № 10

0

6 418

16

СМР в перално „Дом за стари хора“

0

10 602

 

ОБЩО:

55 940 848

57 866 666

 

Приета с решение № 6-8 от 31.03.2020 г. на Общински съвет град Добрич.

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.15° C предимно ясно
Нагоре