Обявление № 70-00-1110/09.01.2020г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1110

град  Добрич 09.01.2020г.

 

Община  град Добрич на основание  чл.129 ал.1 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ)  съобщава, че  с Решение  №  3-10  от  20.12.2019 г. на  Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:

·        Сградно водопроводно отклонение, проектирано в ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (за „ПСД”) в землището на град Добрич;

·        Кабелна линия 20 kV, проектирана в ПИ 72624.36.8 (за летище, аерогара) и ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (за „ПСД”) в землището на град Добрич;

·        Присъединителен газопровод, проектиран в ПИ 72624.77.1 (за съоръжение за газопровод), ПИ 72624.212.70 (за движение и транспорт) и ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (за „ПСД”)   в землището на град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място № 8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

 

Арх.Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ПП-ел.

ПП-ВиК

ПП-газ

обявлението е публикувано на 09.01.2020г.

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13° C облачно
Нагоре