Заседание № 2 на 26.11.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет град Добрич.

2. Предложение за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Добрич за мандат 2020-2023 г.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

3. Определяне на представител на Общински съвет град Добрич в Областния съвет за развитие на Област Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

4. ДРУГИ:

4.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Прикачени файлове

Актуално

Община Добрич получава финансиране от ПУДООС за проект „Зелена Дружба“

02.03.2021

Проектът “Зелена Дружба“, който ще бъде реализиран включва почистване и залесяване на общественото пространство пред Зооцентъра, както и облагородяване  и изграждане на детски площадки. Финансирането e в размер на 9...

Община Добрич получава финансиране от ПУДООС за проект „Зелена Дружба“
ВИЖ ДОБРИЧ
5.33° C предимно облачно
Нагоре