Община Добрич набира желаещи за услугата "Обществена трапезария"

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с поредно стартиране на  проекта „Обществена трапезария” на територията на Община град Добрич, от 12.12.2014г. до 17.12.2014г../включително/ от 9.30 часа до 16.30 часа, започва набирането на заявления от желаещите да ползват услугата в сградата на бившия Партиен дом,етаж 11,стая 1112 .

 

Проекта е с цел помощ и подкрепа на определени групи от населението:

 

Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Лица с доказана липса на доходи и близки,които да се грижат за тях.
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност,наследствени пенсии,пенсии несвързани с трудова дейност/
Скитащи и бездомни деца и лица.

Необходимо е при подаване на заявленията-декларации ,кандидатите да представят следните документи:

Документ за самоличност/лична карта,паспорт/
Ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата.
Кандидати,освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК.
Безработните кандидати да представят регистрационен картон от Дирекция ”Бюро по труда”.

След приключване на приемана 30.12.2014г. ,всеки подал заявление- декларация може да провери дали е одобрен в изнесения списък на информационното табло, в бившия Партиен дом,етаж 11 списък на информационното табло.

Доставянето на храната ще започне от 05.01.2015г. ,всеки работен ден от понеделник до петък, в определените за целта пунктове:

Клуб на пенсионера находящ се на ул.”Отец Паисий”№82 и

 Храм”Света Троица”.

Актуално

Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.

05.05.2021

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателният годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2021 г. е изготвен и утвърден от Кмета на Община град...

Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
25° C ясно небе
Нагоре