Председател на ОбС 2019 - 2023

I. Персонални данни

Име, Фамилия                              Мая Димитрова

Семейно положение                    Омъжена, с две деца

II. Образование                            Висше - техническо

Учебно заведение                          Висш машинно-електротехнически институт - Варна

                                                         Висше - икономическо

Учебно заведение                          Икономически университет - Варна

                                                         Висше - юридическо

Учебно заведение                          Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

III. Трудова биография

Период                                           1995 - 2006 г.

Местонахождение                        гр. Добрич

Учреждение                                  Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“

Длъжност                                      Помощник-директор

Период                                          2006 г. до момента

Местонахождение                        гр. Добрич

Длъжност                                      Адвокат

IV. Опит в областта на местното самоуправление 

Период                                           2007- 2019 г.                                

Общински съветник, Зам.-председател на ПК „Предотвратяване и  установяване на конфликт на интереси и етика“, член на ПК „Законност, обществен ред и контрол“ и ПК „Спорт и младежки дейности“

V. Умения и компетенции       Комуникативност, диалогичност, добри организационни умения

VI. Хоби Спорт                           Обича да чете книги, спорт – фитнес

VII. За контакти:

Адрес:                                           9300 гр. Добрич, ул. „България” 12

Телефон:                                      058 600406

Мобилен телефон:                    0896 735 454

Факс:                                            058 600703

е-адрес:                                       dim_maya@abv.bg

Актуално

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"

02.03.2021

  П Р О Т О К О Л Днес, 01.03.2021 г. се извърши журиране на получените в периода 29.01 - 19.02.2021 г. видеа, за участие в V Областен конкурс рецитал „За да я има България“, организиран от Община град...

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
9.26° C ясно небе
Нагоре