Обявление № 70-00-1875/15.04.2019г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-1875

град  Добрич 15.04.2019г.

 

       Община  град Добрич на основание  чл.127 ал.6 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ)  съобщава, че  с Решение  №  47–3 от 26.март.2019 г. на  Общински съвет  град Добрич  е  одобрено частично изменение на (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за УПИ IV за „Обществено и делово обслужване” (ОДО) в кв.815 на ЦГЧ за промяна от УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ в ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ, с устройствени показатели: Плътност на застрояване от 20% до 60%, интензивност на застрояване от 0.5 до 1.2, необходима озеленена площ от 40% до 60%, Н до 10.00м.

      Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

 

 

Арх.Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЧИ на ОУП

решението е обнародвано в бр.36 от 03.05.2019г.

обявлението е публикувано  на 03.05.2019г.

Прикачени файлове

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
9.99° C ясно небе
Нагоре