Обявление № 70-00-1875/15.04.2019г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-1875

град  Добрич 15.04.2019г.

 

       Община  град Добрич на основание  чл.127 ал.6 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ)  съобщава, че  с Решение  №  47–3 от 26.март.2019 г. на  Общински съвет  град Добрич  е  одобрено частично изменение на (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за УПИ IV за „Обществено и делово обслужване” (ОДО) в кв.815 на ЦГЧ за промяна от УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ в ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ, с устройствени показатели: Плътност на застрояване от 20% до 60%, интензивност на застрояване от 0.5 до 1.2, необходима озеленена площ от 40% до 60%, Н до 10.00м.

      Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

 

 

Арх.Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЧИ на ОУП

решението е обнародвано в бр.36 от 03.05.2019г.

обявлението е публикувано  на 03.05.2019г.

Прикачени файлове

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.18° C облачно
Нагоре