Справка за становища по реда на чл. 26 от ЗНА

СПРАВКА

ЗА СТАНОВИЩАТА, ИЗРАЗЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕ НА

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАБОТА И УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД

„СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“

 

Автор на предложението

Предложение/Бележки

Отразяване

Коментари

1.

Преслав Нейчев [mailto:nei4ev47@abv.bg]

22.02.2019 г. -  10:08 часа

1. Семействата с един родител висшист да получават 50% от определената финансова помощ за семейства с двама родителя висшисти.

 

 2. Семейства с двама или един висшист, без постоянна работа през последното полугодие да бъдат лишени от правото да получат посочената еднократна помощ.

  2.1. В това число се изключват лица, които имат право на парични обезщетения при бременност и раждане за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст (чл. 4, ал. 1, 3, 4 и 9 и чл. 4а, ал. 1 от КСО).

 

3. Семействата, получаващи този вид финансова помощ да получават поздравителен адрес от Община град Добрич.

  3.1. Поздравителният адрес да бъде рамкиран в рамка с неутрален цвят и стъклено покритие. 

  3.2. Поздравителният адрес да бъде подписан от Кмета на Община град Добрич, Зам.-кмета по „Социални дейности“ на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич.

  3.3. Изпълнителят се избира чрез провеждане на конкурс.

   3.3.1. Изпълнението на физическата дейност по изготвяне и рамкиране се възлага без обществена поръчка, поради ниската финансова стойност за изпълнение. 

   3.3.2. Критерии за избор на фирма за изготвяне и рамкиране на поздравителния адрес са:

   - най-ниска цена;

   - най-кратък срок за изготвяне и рамкиране.

Приемат се предложенията по т. 1 и т. 2.

 

 

 

 

 

 

Не се приема предложението по т. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложението по т. 3 не е предмет на разглеждания Правилник и не касае неговата същност.

2.

Явор Георгиев [mailto:yavor_2003@abv.bg]

22.02.2019 г. -  10:32 часа

Предложение към правилника за „Стимулиране на родители с висше образование“:

 

Да се дава еднократна финансова помощ за семейства с един родител висшист. Съответно финансовата помощ ще е по-малка.

 

За първо общо дете – 200 лева
За второ общо дете – 400 лева
За трето и всяко следващо дете – 700 лева

 

Приема се.

 

3.

Анелия Иванова [mailto:aneliya.ivanova@abv.bg]

22.02.2019 г. -  16:51 часа

Тъй като се обсъжда фонда за „Стимулиране на родители с висше образувание", моето предложение е да се стимулира младото семейство, дори и да е само единият родител с висше. Не всеки може да изпълни условието, да са и двамата на това ниво. Например бащата е на 27 г. с висше, а жената забременява на 21 г., в момента е 2-ра година в университета... какво да правят? 

 

Приема се.

 

 

Актуално

145 години от Освобождението на Добрич от османско владичество

27.01.2023

С поредица от събития Община Добрич ознаменува 145 години Свобода. Проявите започнаха в 10.00 в Храм „Свети Георги“ с благодарствен молебен за всички герои и тяхната саможертва в името на Добрич. Молебенът бе отслужен от...

145 години от Освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
2.93° C облачно
Нагоре