Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Санитар" в ДЦДУ

Днес, 14.03.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 23/ 11.03.2019 г. на директора на Дневен център за деца с увреждания „Надежда“ в състав:

Председател: Елена Йорданова Иванова – психолог в ДЦДУ

            и членове:

1. Красимира Димитрова Кирова -Драгнева - Гл. експерт  УЗГ – Д”ХД”

2. Грациела Георгиева Кирилова-кинезитерапевт в ДЦДУ

проведе събеседване с кандидатите за длъжността санитар в  Дневен център за деца с увреждания „Надежда“.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

Милена Господинова Петрова

Мариана Ангелова Желязкова

Марияна Петрова Симеонова,

Златка Ивелинова Иванова

Стоян Александров Христов

Надя Ганчева Христова

Ивелина Живкова Симеонова

Аксиния Илиева Христова

Татяна Николаева Митева

Росица Данчева Дженкова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседване не се явиха: Милена Господинова Петрова, Марияна Петрова Симеонова, Златка Ивелинова Иванова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

Аксиния Илиева Христова – 74 точки

Надя Ганчева Христова – 66 точки

Стоян Александров Христов – 59 точки

Росица Данчева Дженкова – 53 точки

Мариана Ангелова Желязкова -47 точки

Ивелина Живкова  Симеонова   -39 точки

Татяна Николаева Митева -36 точки

Комисията предлага на Директора на Дневен център за деца с увреждания „Надежда“ да сключи трудов договор с класираният на първо място участник  Аксиния Илиева Христова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Центърът за защита на природата и животните с безплатен вход за Деня на детето – 1 юни

28.05.2020

Макар и в понеделник Зооцентърът да е затворен за посетители, той ще отвори врати за всички граждани и гости на Добрич с безплатен вход. Отворените врати се посвещават на Деня на детето, който се отбелязва на 1 юни. Центърът за защита...

Центърът за защита на природата и животните с безплатен вход за Деня на детето – 1 юни
ВИЖ ДОБРИЧ
20.27° C разкъсана облачност
Нагоре