Проект “Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона”

Наименование:

“Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона”

Номер на проект:

BG161PO001/1.4-05/2009/019

Източник на финансиране:  

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 

Срок на изпълнение:

16 юли 2010 г. – 16 юли 2012 г. 

Статус:

Приключил

Описание 

Цели:

 Подобряване на физическата и жизнена среда на Добрич, като необходимо условие за постигане на интегрирана, устойчиво развита и екологична градска среда с нови възможности за икономическо и социално развитие.

Описание на проекта:

 

Основни дейности:

Организация и управление 
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители 

Строително-монтажни работи по реконструкция на бул. „25-ти Септември” – пешеходна зона 
Строителен надзор 
Авторски надзор 
Осигуряване на информация и публичност Одит на проекта.

Финансова информация

Обща стойност на проекта: 

5 000 167 лева

Размер на финансовата помощ:

5 000 167 лева

Допълнителен финансов принос на община Добрич:

0

Партньори 

Партньори:

 не 

Изпълнители 

Име на фирма/консорциум:

Добрич – градска среда ООД

Предмет на договорите: 

Строително-монтажни работи по реконструкция на бул. „25-ти Септември” – пешеходна зона. Извършен беше: демонтаж на стари настилки, бордюри и подпорни стени, трасировката и вертикалната планировка, кофражни и бетонови работи по изграждане на подпорни стени и рампи, полагане на армирана бетонова настилка и бордюри, полагане на линейни оттоци, оформяне на зелените площи, почистване от отпадъци и разстилане на хумусен слой. Ремонтните работи обхванаха благоустрояване и озеленяване, водоотвеждане, реконструкция на ул. д-р К. Стоилов и междублокови пространства, асвалтови работи, изградени бяха 4 детски площадки, доставени и монтирани бяха 10 броя детски съоръжения включително за деца с увреждания и облагородяване на зелени пространствата, оформени бяха нови зелени площи, положени бяха настилки и облицовки от клинкерни плочи, изградена беше достъпна архитектурна среда, доставени и монтирани  бяха отводнителни улеи и решетки, доставени и монтирани бяха метални осветителни стълбове с енергоспестяващи осветителни тела.

Стойност на договорите: 

4025547,03 лева

 Срокове:

15.11.2010г. - 14.9.2011

Гаранционен срок в съответствие с Наредба2/31.07.2003г.

Име на фирма/консорциум:

Строй контрол сервиз ООД

 Предмет на договорите:

Упражняване на строителен надзор върху извършените СМР

 Стойност на договорите:

26 500 лева

 Срокове:

-

 Име на фирма/консорциум:

ЕТ Парк – арх проект Димо Петров

ЕТ "Геоклас"

"Соня-Мария"ЕООД

 Предмет на договора:

Услуги по изработване на работни чертежи и детайли;

 Стойност на договорите:

9 000 лева

 Срокове:

13.12.2010 - 15.9.2011

 Име на фирма/консорциум:

 ФОЛИ АРТ" ООД

 Предмет на договора:

 Услуги по осигуряване на информация и публичност

 Стойност на договора:

9 140 лева

 Срокове:

 2010-2011

Пресматериали

Пресконференция:Презентации/публикации 

Встъпителна пресконференция 23.11.2010

Окончателна пресконференция 18.09.2011

Други събития: 

презентация

 Фотогалерия

снимки

Лице за контакт 

Име и телефон за връзка: 

отдел "Икономическо развитие и европейски фондове" + 359 58 600 050

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.91° C предимно ясно
Нагоре