Община град Добрич кани кандидати за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община град ДОБРИЧ кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания” по Проект „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip.. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.dobrich.bg.

 

Заинтересуваните кандидати следва да изпратят писмо за изразяване на интерес.

            Кандидатите трябва да предоставят информация, която да потвърждава, че те са квалифицирани да изпълнят услугата (подробно описание на изпълнени подобни дейности през последните 2 години, наличие на персонал с подходящи умения и квалификация). Кандидатите могат да се сдружават с цел повишаване на тяхната квалификация. Сдружаването може да бъде под формата на обединение или като под-изпълнение. В случай на обединение, всички членове на обединението ще бъдат оценявани съвместно за целите на съставянето на кратък списък от фирми, квалифицирани за изпълнението на услугите, като ще се счита, че те са съвместно отговорни за изпълнението на заданието. Заинтересуваните кандидати трябва ясно да посочат в техните писма за изразяване на интерес структурата на техните „сдружавания” и задълженията на партньорите и на под-изпълнителите. Неясни изяви на интерес могат да не бъдат взети под внимание при съставянето на краткия списък. Водейки се от правилото, че една фирма може да подаде само едно писмо за изразяване на интерес, кандидатът трябва да реши дали да вземе участие като под-изпълнител, индивидуално или в съдружие. Моля имайте предвид, че една фирма може да представи само едно писмо за изразяване на интерес за участие в изборната процедура като самостоятелна фирма или като партньор в съдружие. Фирма не може да бъде под-изпълнител, ако е представила писмо за изразяване на интерес като самостоятелна фирма или като партньор в съдружие в една и съща изборна процедура. Фирма, която участва в качеството си на под-изпълнител, на който и да е кандидат или обединение, може да участва в предложението на повече от един кандидат, но само като под-изпълнител.

 

Кандидатите ще бъдат оценявани съгласно процедурите, описани в Указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (версия май 2004 г., изменено и допълнено октомври 2006 г. и май 2010 г. (Указания за консултанти), метод на избор „Избор на консултанти въз основа на тяхната квалификация” и следните критерии:

(I)  Специфичен опит, съответстващ на заданието                                     - 30

(II)  Квалификации и компетентност за изпълнение на заданието           - 70

Общо точки - 100

 

            Обръщаме внимание на заинтересованите кандидати към параграф 1.11 от Указанието на Световната банка „Избор и наемане на консултанти от заемополучатели на Световната банка”, версия май 2004 г., изменено и допълнено октомври 2006 г. и май 2010 г. ("Указания за консултанти"), който урежда политиката на Световната банка за право на участие в процедурите, финансирани от Световна банка.

Заинтересуваните кандидати могат да получат допълнителна информация на адрес: Ул. „Независимост” №7, етаж 7, стая 707, 710  всеки работен ден () от 15.00  до 17.00 часа.

Цялата документация можете да изтеглите от тук

Писмата за изразяване на интерес трябва да се изпратят на посочения по-долу адрес, не по късно от 20.08.2014 г.

Адрес: град Добрич пк. 9300, ул. „България”12

На вниманието на: Каролина Динолова

Тел: 058 603150

Факс: 058 600166

                        Е-mail: dobrich@dobrich.bg;

Прикачени файлове

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.89° C облачно
Нагоре