Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №12 "Щурче"

Днес, 07.11.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 37 /29.10.2018 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче”“ в състав:

Председател: Златинка Кирчева Великова - старши учител

и членове:

1. Живка Маринова Трифонова - старши учител

2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности” , Община Добрич,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността учител в Детска градинаа № 12 „Щурче”.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

1.Галя Христова Костадинова

2.  Мария Антивилянова Петрова

3. Диана Георгиева Карагеоргиева

4. Марияна Георгиева Балева

5. Айлин Серджан Бекир

6. Тонка Христова Великова

7. Айсел Емби Ахмед

8. Юлия Тодорова Симеонова

9. Деница Христомирова Димова

10. Юлияна Петрова Георгиева

11. Искра Николаева Славова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график, с изключение на:    

1.  Мария Антивилянова Петрова

2. Диана Георгиева Карагеоргиева,

 което ги изключва от класиране.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

      1. Айсел Емби Ахмед                           - 68 точки

      2. Деница Христомирова Димова   - 52 точки

      3.  Галя Христова Костадинова       - 51 точки

      4. Марияна Георгиева Балева          - 47 точки

      5. Искра Николаева Славова           - 47 точки

      6. Юлия Тодорова Симеонова         - 27 точки

      7. Юлияна Петрова Георгиева         - 26 точки

      8. Айлин Серджан Бекир                 -  24 точки

      9. Тонка Христова Великова            - 24 точки

                                        

Комисията предлага на Директора на Детска градина №12 „Щурче“ да  сключи трудов договор с Айсел Емби Ахмед на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Центърът за защита на природата и животните с безплатен вход за Деня на детето – 1 юни

28.05.2020

Макар и в понеделник Зооцентърът да е затворен за посетители, той ще отвори врати за всички граждани и гости на Добрич с безплатен вход. Отворените врати се посвещават на Деня на детето, който се отбелязва на 1 юни. Центърът за защита...

Центърът за защита на природата и животните с безплатен вход за Деня на детето – 1 юни
ВИЖ ДОБРИЧ
20.78° C разкъсана облачност
Нагоре