Община Добрич обявява конкурс за избор на управител в областен информационен център Добрич

Минимални изисквания:

 • висше образование – степен магистър
 • професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др.
 • компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.
 • владеенето на английски език и/или друг от работните езици на ЕС се счита за предимство.

Основни задачи:

 • планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОИЦ
 • контактува и сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините
 • координира и контролира работата по разпространяването на информация и документи
 • контактува с представителите на медиите
 • отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсната комисия извършва подбора по документи и преценява дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмен тест и интервю.
 4. Необходими документи:
 • професионална автобиография на български, в Europass формат
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
 • копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка/длъжностна характеристика/договор за услуга и други относими)
 • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Основна заплата: 1136,78 лв.**

** Стартова заплата за периода на изпитване 570 лв.

Място на подаване на документите: Община град Добрич, ул. България 12, „Център за услуги и информация”, работно място „Деловодство”

Срок за подаване на документи: до 16.00 часа на 09 юли 2014 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община град Добрич, както и на Единния портал: http://www.eufunds.bg/bg/page/815 .

 

www.eufunds.bg

 

 

 

Проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център – Добрич” № BG161PO002-3.3.02-00015-С0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.                                      

Прикачени файлове

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
15.89° C ясно небе
Нагоре