Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Разносвач храна" в Домашен социален патронаж

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 12.07.2018г. Комисия, назначена със Заповед №46/09.07.2018г.  на директора на Домашен социален патронаж в състав:

Председател: Радосвета Иванова Костадинова – социален работник

и членове:

      1 .  Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”

 2. Айля Реджеб – социален работник,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността разносвач на храна в Домашен социален патронаж.

До събеседване за длъжността са допуснати:

  1. Зиновия Янкова Добрева
  2. Димитър Неделчев Неделчев
  3. Мара Маринова Иванова
  4. Илияна Калчева Петрова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 – то балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

На събеседването не се яви Илияна Калчева Петрова

Кандидатите са оценени както следва:

 

  1. Зиновия Янкова Добрева- 51 точки
  2. Димитър Неделчев Неделчев- 56 точки
  3. Мара Маринова Иванова- 52 точки

 

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Димитър Неделчев Неделчев  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
25.01° C ниска облачност
Нагоре