Обява за длъжността "Касиер паркинг" в "Синя зона"

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Контрол "Синя зона";
1.2. Цел на длъжността: Да контролира редовността на паркираните автомобили в "Синя зона". Проследява онлайн за наличието на регистрация на автомобилите в системата за SMS - паркиране. Събиране на такси.
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно;
1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието - общообразователна;
1.5. Години професионален опит: една година;
1.6. Допълнителни изисквания: умения за работа при стресови ситуации и при високо натоварване, кандидата да не е осъждан и да не страда от психично заболяване.

2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОБП "Устойчиви дейности и проекти", ул. "Георги Измирлиев" №14, всеки делничен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Красимира Николова - специалист "Човешки ресурси"
Телефон за контакти: 0877 003 361

4. Срок за подаване на документите: 25.05.2018 г.

5. Етапи:
5.1. Подбор по документи
5.2. събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т.1 от Кодекса на труда за осемчасов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ОБП "Устойчиви дейности и проекти".

Актуално

От 10 август започва поетапното разполагане на контейнерите на "Екопак" АД

07.08.2020

От 1 август тази година Община град Добрич има сключен договор с  „Екопак“ АД за разделно събиране на отпадъците от опаковки. В тази връзка Ви уведомяваме, че след като „Екоколект“ АД изтегли своите...

От 10 август започва поетапното разполагане на контейнерите на "Екопак" АД
ВИЖ ДОБРИЧ
33.16° C ясно небе
Нагоре