Съобщение за граждани, семейства и домакинства, включени в списъка за настаняване в общински жилища, собственост на Община град Добрич

Настоящото съобщение важи за граждани, семейства и домакинства, включени в Окончателния списък за настаняване в общински жилища на Община град Добрич за 2017 г., които до 01.03.2018 г. не са настанени в жилища, собственост на Общината.

Съгласно чл.12, ал.1, т.1 от „Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд” на Община град Добрич, гражданите бяха задължени да подадат ДЕКЛАРАЦИЯ с актуални данни в периода: от 01.03.2018г. - до 31.03.2018г. Поради малкия брой постъпили декларации,

Община град Добрич удължава срока за прием на декларациите до 31.05.2018г.

Включените в окончателния списък за 2017 г., граждани, които не са изпълнили това задължение, могат да го направят в срок до 31.05.2018г.

Екземпляр от ДЕКЛАРАЦИЯТА се получава на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич. ДЕКЛАРАЦИЯТА може да бъде изтеглена и онлайн от тук. Попълнената ДЕКЛАРАЦИЯ се подава в Деловодството на Община град Добрич.

Всички граждани, които не подадат актуална ДЕКЛАРАЦИЯ, най-късно до 31.05.2018г., ЩЕ БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СПИСЪКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14, АЛ.1, Т.6 И АЛ.2 ОТ ГОРЕЦИТИРАНАТА НАРЕДБА.

Община град Добрич

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.63° C предимно облачно
Нагоре