Преброяване 2011

Във връзка с приключване на Преброяване 2011, всички контрольори следва до 27 февруари 2011 г. да проверят получените от преброителите уникални електронни кодове. Целта е, ако има неактуални/невалидни кодове, да има възможност лицата да бъдат преброени по традиционния начин - на хартия до последния ден от преброяването. Указанията за проверка са във файла по-долу:

Допълнителни указания за проверка на Уникални преброителни кодове

УКАЗАНИЯ за приемане на преброителни материали и образци ПНЖ 2 и ПНЖ 3

Макет за попълване от контрольорите

За контрольори - Образец ПНЖ-3

Нов приемо-предавателен протокол преброител - контрольор

Кодове на преброители и контрольори (за ПНЖ-2 и ПНЖ-3)

Указания за преброители и контрольори за кодовете от електронно преброени лица.

Протоколи за придружители, преброители и контрольори.

За осъществяване на координация, консултации и отчетност в хода на работата, Община град Добрич осигурява за преброители и контрольори възможността да ползват Заседателната зала в сградата на Общината за срещи помежду си. Тя ще бъде отворена всеки ден (включително събота и неделя) от 10 февруари до 02 март 2011 г. от 14.00 до 18.00 ч.

За връзка с подпомагащия център на Националния статистически институт по въпроси на преброяването, използвайте посочените тук контакти.

В случай на необходимост, преброителите могат да получат преброителни карти на руски и/или английски език в Териториално статистическо бюро - Добрич и в Община град Добрич.

Нова Инструкция-задачи на преброители и контрольори.

Служебни GSM номера на контрольори и преброители.

Служебни GSM номера на Общинска преброителна комисия.

Азбучник на улиците и кварталите в град Добрич по контролни райони.

Преброяването на населението и жилищния фонд се извършва от 1 до 28 февруари 2011 г.

От 0.00 ч. на 1 февруари 2011 г. до 24.00 ч. на 9 февруари 2011 г. можете да се преброите по интернет чрез попълване на електронен формуляр. Полученият уникален код предайте на преброителя, който ще посети дома Ви в периода между 10 и 28 февруари 2011 г.

От 8.00 ч. на 10 февруари 2011 г. до 20.00 ч. на 28 февруари 2011 г. преброяването се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата. При посещението си в жилищата преброителите, контрольорите и придружителите  задължително се легитимират със служебна карта.

Пълна информация за Преброяване `2011, както и възможността за преброяване по интернет от 1 до 9 февруари 2011 г., предоставя сайтът на Националния статистически институт.

 

 

След обучението на преброители, контрольори, резервни преброители и резервни контрольори, което е на 26 януари 2011 г. от 15.00 ч. в зала „Добрич" (Органовата зала),

предстои следното:

 

На 27 и 28 януари 2011 г. (четвъртък и петък) от 9.00 до 18.00 ч. в Заседателната зала на Община град Добрич експерти от Териториално статистическо бюро (ТСБ) ще бъдат на разположение за консултации. Всички одобрени кандидати, в удобно за тях време трябва задължително да се явят в Заседателната зала на Общината за следното:

- подписване на клетвена декларация;

- подписване на договор;

- получаване на инструментариума за преброител/ контрольор, в това число с данните за определените преброителни участъци/ контролни райони;

- получаване на служебна карта за преброител/ контрольор и СИМ карта.

 

На 27 януари 2011 г. (четвъртък) следва да дойдат кандидатите с начална буква на собственото име от А до К включително.

На 28 януари 2011 г. (петък) следва да дойдат кандидатите с начална буква на собственото име от Л до Я включително.

 

Дейностите по преброяването започват от 01 февруари 2011 г.

 

Съобщение от общинска преброителна комисия

Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори за Община град Добрич

Одобрените кандидати, които при подаване на документите не са приложили актуална снимка (необходима за издаването на служебна карта), следва да предоставят такава в Териториално статистическо бюро (във високото тяло на пл. Свобода), VII етаж, стая 707, при г-жа Красимира Иванова. 

От 10 ноември до 10 декември 2010 г. в Деловодството на Община град Добрич постъпиха документи от 1286 кандидати за преброители и за контрольори на предстоящото Преброяване `2011.

Уточнено е, че за Общината ще са необходими 465 преброители (с 47 резервни преброители) и 69 контрольори (със 7 резервни контрольори).

Съгласно инструкция на Националния статистически институт, срокът за оповестяване на одобрените преброители и контрольори е 10 януари 2011 г.

ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г.

 

От 10 ноември 2010 г. започва набирането на кандидати за преброители и контрольори в преброяването на населението и жилищния фонд, което ще се състои от 10 до 24 март 2011 г. Кандидатите за Община град Добрич представят изискваните документи в Центъра за услуги и информация на Общината, адресирани чрез Общинската преброителна комисия до Директора на Териториалното статистическо бюро.

Документите са: Заявление по образец, Автобиография по европейски формат (по желание - със снимка на кандидата) и Копие от диплома за най-висока степен на завършено образование. Студентите представят Уверение от висше учебно заведение.

Срокът за подаване на документи е 10 декември 2010 г.

Кандидатите за преброители/ контрольори трябва да са навършили 18 години и да имат завършено минимум средно образование. Спецификата на работата им предполага наличие на опит в някоя/ някои от следните сфери и дейности: администрация, ползване и попълване на документи, икономически и финансово-счетоводни дейности, социална сфера, образование, здравеопазване, и/ или да са с техническо образование; да имат опит в работа с хора, организационен опит и други подобни. Не се препоръчва назначаване за преброители и контрольори на данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи и други лица със сходни служебни задължения.

Образците на Заявление и Автобиография са публикувани в сайта на Общината (Рубрика Актуална тема/ Преброяване 2011 г.). Те са на разположение на кандидатите и в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич.

Заповед за определяне на цени/ставки за извършваните от контрольорите и преброителите дейности по провеждане на преброяване.

 

Заявление за преброител/ контрольор

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
8.59° C предимно ясно
Нагоре