Прием за курсове по начална военна подготовка

Министерството на отбраната обявява прием за курсове по начална военна подготовка.

       Всеки български гражданин, желаещ да получи начална военна подготовка, може да премине курс, организиран от Министерството на отбраната с обучаваща структура военно формирование 22160 – гр. Плевен за времето от 12.03.2018г. до 05.04.2018 г. и НВУ „Васил Левски” – Велико Търново за времето от 10.04.2018г. до 04.05.2018г. Курсът за начална военна подготовка се провежда под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

Желаещите да се обучават в курс за начална военна подготовка трябва да подадат заявление във Военно окръжие ІІ степен – Добрич.

Кандидатите желаещи да се обучават в курсове за начална военна подготовка трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

2. да са годни и психологически пригодни за военна служба;

3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

   При явяването си във военно формирование 22160 – гр. Плевен и НВУ „Васил Левски”- Велико Търново, приетия за обучение кандидат сключва договор за обучение, като за времето на курса му се осигурява:

1. настаняване, храна и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;

2. безплатно медицинско обслужване;

3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.

Обучението по начална военна подготовка завършва с полагане на изпити по учебната програма на съответния курс. На успешно издържалите се издава свидетелство /удостоверение/ за завършено обучение.

Завършилите обучението, полагат военна клетва, присвоява им се военно звание по реда на уставите на въоръжените сили, след което се вписват на военен отчет.

ЗА КОНТАКТИ:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - ДОБРИЧ

гр. Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет. 4

тел. 058 / 664 764; 0885 727 774

ОФИС ЗА ВОЕНЕН  ОТЧЕТ В ОБЩИНА ДОБРИЧ

гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет.8

тел. 058 / 604 205

Допълнителна информация – на интернет адрес: www.comd.bg

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.38° C слаб дъжд
Нагоре