Община Добрич обявява обществено обсъждане на Предложение за изменение на Решение 28-12/28.11.2017 г. на Общински съвет

Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове в срок от 05.12.2017 год. до 19.12.2017 год. Община град Добрич приема предложения и становища относно изменение на Решение № 28-12/28.11.2017 на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

От Иво Пенчев

Председател на Общински съвет град Добрич

 

Относно: Предложение за изменение на Решение № 28-12/28.11.2017 година, на Общински съвет град Добрич.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Общински съвет град Добрич прие Решение № 28-12 от 28 ноември 2017 година и Приложение №1 към него действащите към момента Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич.

 В Община град Добрич и Общински съвет град Добрич постъпи жалба от Сдружение на инвалидите „Надежда“ град Добрич и ТО на глухите град Добрич,  в която те изразяват своето становище, че приетите критерии ощетяват голяма група от хора с увреждания между 50 % и 70%. Тези хора са лишени от държавата от интеграцинни добавки за транспорт, лекарства, достъп до информация, част от тях са успели да се интегрират на пазара на труда. Същите нямат личен транспорт и разчитат изцяло на обществения и изключването им, като правоимащи ще доведе до конфронтации между членовете на сдруженията на хората с увреждания.

В следствие на реакциите на обществеността към горецитираното Решение на Общински съвет, предлагам промяна в Критериите за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич, изразяваща се в намаление от „над 70%“ на „над 50%“ трайна намалена работоспособност на правоимащите лица.

Новите карти за превоз на хора с увреждания ще бъдат издедени и влизат в сила от януари 2018 г., това налага на основание чл.26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове предложение на изменение е публикувано на интернет страницата на Община град Добрич, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок да направят своите предложения и становища.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                                                 

Проект!

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК:

1. Приема следното изменение  към Решение № 28-12/28.11. 2017 година,  съгласно Приложение 1.           

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно закона, действия.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ИВО ПЕНЧЕВ

Председател на Общински съвет град Добрич

 

 

 

 

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
4.64° C облачно
Нагоре