Програмен период 2014-2020

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020


ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДОБРИЧ 2014 - 2020

Програмата подкрепя реализирането на обвързани териториално и времево инвестиции в рамките на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община град Добрич чрез изпълнението на важни инфраструктурни проекти на стойност до 28 199 162,00 лева в периода 2016 -- 2023 

 

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на противоепидемични мерки от 1 февруaри до 30 април 2021 г.

28.01.2021

З А П О В Е Д   № 108 гр. Добрич, 28.01. 20 21 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от...

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на противоепидемични мерки от 1 февруaри до 30 април 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.4° C ясно небе
Нагоре