Обява за длъжността "Инпектор" в Общинско предприятие "Общински пазари"

О б я в л е н и е

Общинско предприятие „Общински пазари” град Добрич

обявява свободно работно място

за длъжността „ИНСПЕКТОР”

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:

Проверява и контролира спазването на Правилника за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич.

  1. 2. Кратко описание на длъжността:

       Извършва индивидуални проверки  или съвместни такива с други контролни органи. Дава устни указания и препоръки към наемателите на инспектираните обекти и съставя констативни протоколи.

     Наблюдава всички предоставени за стопанисване обекти от ОП „Общински пазари” и участва в отстраняването на всички констатирани пропуски от организационно, техническо, административно и друго естество. Носи материална отговорност за щети при неспазването на задълженията си или при боравенето с парични средства.

       Проверява редовността на издадените разрешителни и тяхната валидност.

    Съпоставя съответствието между подадените искания, жалби, заявления и др. от наемателите с действителността и изготвя доклади и становища.

     Участва в подготовката и провеждането на тръжните процедури и спазването на организационно-техническите и административни елементи в тях.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

        1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието: икономическа.

        1.5. Години професионален опит:  3 (три).

        1.6.  Изисквания за заемане на длъжността:

*     комуникативност;

да познава първичните счетоводни документи и правилата за отчитане на парични средства;

*   да познава видовете и начините за издаване на разрешителни и приходно-разходни оправдателни документи;

*     да притежава здравословно състояние, позволяващо извършване на дейността;

*     да притежава чувство за отговорност, лоялност и прецизност;

*     да не е съден и осъждан за злоупотреби.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

        2.1. Заявление (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, както и за допълнителна преквалификация (ако има такива);

        2.3. Автобиография (с посочен телефон за обратна връзка);

    2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в счетоводството на ОП „Общински пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. “Македония“ № 14 (Административна сграда), всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Лица за контакти: Десислава Стойчева, Телефон:0893 39 14 11.

     4. Краен срок за подаване на документите: 25.10.2017г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи;

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1  от КТ за осем-часов работен ден и със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Община Добрич: На 8 юли ще бъде извършена обработка срещу комари по нов метод

07.07.2020

Община Добрич информира гражданите, че на 8.07.2020 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Община Добрич: На 8 юли ще бъде извършена обработка срещу комари по нов метод
ВИЖ ДОБРИЧ
31° C разсеяна облачност
Нагоре