Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински места и обекти - ОП "Общински пазари"

ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ № 21 -7 / 27.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ДАТА 01.11.2017 г. ОТ 13.30 ЧАСА В МАЛКАТА ЗАЛА НА I-ви ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ С АДРЕС УЛ. «БЪЛГАРИЯ» № 12 ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ МЕСТА И ОБЕКТИ:

 

 

 

Наименование и

местонахождение на обекта

площ

кв. м

начална

тръжна цена

/лв. без ДДС/

депозитна

вноска

/лева/

срок за

отдаване

/години/

1.

Магазин  № 2 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

17.05

180.90

217.08

10 г.

2.

Магазин  № 3 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

34.20

362.86

435.43

10 г.

3.

Магазин № 5 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

34.20

362.86

435.43

10 г.

4.

Магазин № 6 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

16.05

170.29

204.35

10 г.

5.

Магазин № 11 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

17.05

180.90

217.08

10 г.

6.

Павилион № 3 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

6.25

66.31

79.58

10 г.

7.

Терен № 1 на Централен кооперативен пазар за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

3.00

42.33

50.80

5 г.

8.

Терен № 2 на Централен кооперативен пазар за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12.00

169.32

203.18

5 г.

9.

Терен № 8 на Централен кооперативен пазар за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12.00

169.32

203.18

5 г.

10.

Терен № 6 на Микропазар „Христо Ботев“ за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

10.00

94.00

112.80

5 г.

11.

Санитарен възел на Микропазар „Христо Ботев”

3.00

4.95

5.94

10 г.

12.

Помещение за търговия и услуги на Център за базарна търговия

    3.33

20.58

24.70

10 г.

13.

Терен № 5 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12.00

112.80

135.36

5 г.

14.

Терен № 6 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12.00

112.80

135.36

5 г.

15.

Терен № 7 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12.00

112.80

135.36

5 г.

16.

Терен № 8 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12.00

112.80

135.36

5 г.

17.

Терен № 9 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

  12.00

112.80

135.36

5 г.

18.

Терен № 10 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12.00

112.80

135.36

5 г.

 

      Стойността на тръжните книжа е 48,00 лева с ДДС. Същите може да закупите в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич до 15.00 часа на 31.10.2017 г.

      Оглед на обектите може да бъде направен на 30.10.2017 г. от 13.00 часа до 16.00 часа и на 31.10.2017 г. от 13.00 часа до 16.00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

      Депозитните вноски за участие в търга се внасят до 12.00 часа на 01.11.2017 г.

      Допълнителна информация относно търга на телефон 0893 391 408 – Любомир Стоянов.

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.52° C разкъсана облачност
Нагоре