Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в ЦНСТДМБУ

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 28.09.2017 г. комисия назначена със заповед № 122 / 26.09.2017 г. на Миглена Георгиева – Директор на ЦНСТДМБУ,  в състав:

Председател – Галина Неделчева – специалист социална услуга

и членове:

 1. Нели Желева- главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД,
 2. Деян Костадинов – педагог в ЦОП 2
 3. Валентин Велчев – възпитател в ЦНСТДМБУ

проведе събеседване с кандидатите за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ЦНСТДМБУ

 

До събеседване на длъжността са допуснати :

 • Иво Димитров Янев
 • Евгений Йорданов Генчев  
 • Красимира Филипова Хаджиева
 • Меглена Димитрова Данаилова
 • Маргарита Христова Дамянова- Петрова 
 • Дарина Желева Желева
 • Десислава Гочева Георгиева
 • Детелина Илиева Георгиева
 • Георги Симеонов Йорданов
 

Комисията оцени качеството на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси / еднакви за всеки от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – Приложение № 1

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат  /Приложение №2/, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Иво Димитров Янев                           - 79 точки

                  2. Красимира Филипова Хаджиева      -  71 точки

  3. Маргарита Христова Дамянова- Петрова - 66 точки                      

4. Дарина Желева Желева                     - 64 точки

5. Меглена Димитрова Данаилова       - 53 точки

6. Десислава Гочева Георгиева            - 52 точки

7. Евгений Йорданов Генчев                - 47 точки

8. Георги Симеонов Йорданов              -34 точки

9. Детелина Илиева Георгиева             - 20 точки

Комисията предлага на директора на ЦНСТДМБУ гр. Добрич, да сключи трудов договор с класиралия се на първо място кандидат – Иво Димитров Янев , на осн. чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

Актуално

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“

07.07.2020

Започнаха дейностите по изграждане на детска площадка по улица „Тимок“. В момента се полагат основи от армиран бетон за детските съоръжения и алеите. След приключване на бетоновите работи и изминаване на 14 дневен срок,...

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“
ВИЖ ДОБРИЧ
26.04° C ниска облачност
Нагоре