Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДГ №12 "Щурче"

Днес, 13.09.2017 г., комисия, назначена със Заповед № 74/01.09.2017 г. на директора на ДГ № 12 “Щурче”, град Добрич в състав:

Председател: Златинка Кирчева Великова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

Членове:   1 Живка Маринова Трифонова - старши учител в ДГ № 12 “Щурче”

                    2. Нели Петрова Желева - гл.експерт “Кадрова политика”, Дирекция “ХД”, Община град Добрич

проведе работно заседание за събеседване с кандидатите за длъжността “огняр” в ДГ №12 “Щурче”.

 До събеседване  за длъжността са допуснати:

Данко Великов Стойков

Валентин Илиев Терзиев

Георги Димитров Диков

Веско Симеонов Панайотов

Трима от кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите. Четвъртият не се яви.

Комисията оцени качествата на кандидатите, въз основа на представените документи  и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси  (еднакви за всеки кандидат).

Окончателната  оценка  на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на  оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите са класирани както следва:

Георги Димитров Диков - 64 точки

Данко Великов Стойков - 60 точки

Валентин Илиев Терзиев-  45 точки

Веско Симеонов Панайотов - не се е явил

Комисията предлага на директора на ДГ № 12 “Щурче” да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията и ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Посланикът на Република Сърбия на опознавателна визита в Добрич

05.07.2020

Н. Пр. Желко Йович и г-н Миодраг Секулич – съветник по културните и икономически въпроси към сръбското посолство бяха на опознавателна визита в Добрич. В рамките на посещението дипломатите се срещнаха със зам.–кмета...

Посланикът на Република Сърбия на опознавателна визита в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
27.5° C ниска облачност
Нагоре