Жилищно настаняване

 

Изготвен е годишният проекто-списък за настаняване в общински жилища под наем за 2022 г.

 

Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода: 01.07.2021 г. – 30.09.2021 г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че Проекто-списъка на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища през 2022 г. е изготвен и обявен на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич. С  Проекто-списъка можете да се запознаете и от тук.

Списъкът на неодобрените лица, семейства/домакинства подали заявления за настаняване в общински жилища през 2021 г., също е обявен на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич. С този списък можете да се запознаете и от тук.

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, срокът, в който заинтересованите лица могат да правят възражения до Кмета на Община град Добрич по Проекто-списъка, е 14-дневен и започва да тече от датата на обявяване.

Възражения по изготвения Проекто-списък за 2022 г. ще се приемат от 21.01.2022 г. до 03.02.2022 г. /включително/.

Формуляр за подаване на възражение може да се получи и подаде на 6-то работно място в Центъра за услуги  и информация /ЦУИ/ на Община град Добрич, ул. „България” № 12 или да се изтегли от тук.

Одобрените граждани от Проекто-списъка ще бъдат включени в Окончателен списък за настаняване за 2022 г., утвърден от Кмета на Община град Добрич до 30.04.2022 г.

 

Съобщение за граждани, семейства и домакинства,  включени в списъка за настаняване в общински жилища

Всички граждани, включени в Окончателен списък за настаняване в общински жилища за 2020 г. и които към 01.03.2021 г. не са настанени в общински жилища под наем, са длъжни в периода от 1 до 31 март 2021 г. да подадат декларация по чл.7 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

Задължението произтича от чл.12, ал.1, т.1 от същата Наредба. Екземпляр от Декларацията се получава и подава на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич. Декларацията може да бъде изтеглена  и от тук, и да бъде подадена на адрес: jil.dek@dobrich.bg. За допълнителна информация можете да се свържете на телефон: 058/600040 и чрез централа 058/600003-вътр.224.

         Всички граждани, които не изпълнят задължението си за подаване на актуална декларация, ще бъдат изключени от списъка за настаняване, на основание чл.14, ал.1, т.6 и ал.2 от горецитираната Наредба.

Община град Добрич

Актуално

От 01 юни 2022 г. услугата обществен превоз на пътници на територията на града се възлага на Общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.

26.05.2022

От 01 юни 2022 година стартира изпълнение на Решение №31-15/22.02.2022 година, с което се възлага пряко услугата обществен превоз на пътници на територията на Община град Добрич на Общинското дружество „Градски транспорт...

От 01 юни 2022 г. услугата обществен превоз на пътници на територията на града се възлага на Общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.
ВИЖ ДОБРИЧ
15.17° C предимно облачно
Нагоре