Класиране на кандидатите за позиция "Младежки работник"

ПРОТОКОЛ 4/ 20.03.2014 г.

 

ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК”

                 ПО ПРОЕКТ BG06 – 102 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО УТРЕ“,

ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“, КОМПОНЕНТ 1 ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009 - 2014

 

Конкурсната  комисия,  назначена със заповед №65/ 24.01.2014  г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Камелия Койчева, Зам.- кмет ХД на Община град Добрич;

и членове:

 1. Стоянка Казанлиева гл. експерт ЧР, Дирекция „Бюджет и финанси“
 2. Николета Коларова ст. юрисконсулт, Дирекция АПИТО
 3. Мариела Николова ст. експерт, Дирекция ИРЕФ
 4. Христо Божков гл. експерт, Дирекция ИРЕФ

 

Проведе интервю с явилите се кандидати по реда на постъпване на заявленията им:

 

 1. Никола Мариянов Пантелеймонов
 2. Ивелина Николаева Желязкова
 3. Милица Красимирова Нейкова
 4. Иван Петров Деветаков
 5. Сълзина Руменова Георгиева
 6. Николай Христов Николов
 7. Ралица Вениславова Тодорова
 8. Магдалена Николова Николова
 9. Никола Григоров Генчев

 

За интервю не се яви следният допуснат кандидат: Светлана Димитрова Стоилова.

 

Председателят на комисията обяви регламента за провеждането на интервюто:

 • на всички кандидати се зададоха 5 еднакви въпроса;
 • кандидатите бяха оценявани с оценка от 1 до 5 за всеки въпрос, като 5 е най-високата оценка;
 • максималният резултат, който кандидатът може да получи е 125 точки.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

Комисията вписа оценките си в отделни за всеки от кандидатите карти - приложени към протокола.

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

 

 

 

Въз основа на определените единни критерии, резултатите от интервюто, са представени в следващата таблица:

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

 1.  

Никола Мариянов Пантелеймонов

95 точки

 1.  

Ивелина Николаева Желязкова

76 точки

 1.  

Милица Красимирова Нейкова

93 точки

 1.  

Иван Петров Деветаков

117 точки

 1.  

Сълзина Руменова Георгиева

123 точки

 1.  

Николай Христов Николов

113 точки

 1.  

Ралица Вениславова Тодорова

118 точки

 1.  

Магдалена Николова Николова

104 точки

 1.  

Никола Григоров Генчев

125 точки

 

След приключване на интервюто, конкурсната комисия класира кандидатите както следва:

Име, презиме и фамилия

Брой точки

 1.  

Никола Григоров Генчев

125 точки

 1.  

Сълзина Руменова Георгиева

123 точки

 1.  

Ралица Вениславова Тодорова

118 точки

 1.  

Иван Петров Деветаков

117 точки

 1.  

Николай Христов Николов

113 точки

 1.  

Магдалена Николова Николова

104 точки

 1.  

Никола Мариянов Пантелеймонов

95 точки

 1.  

Милица Красимирова Нейкова

93 точки

 1.  

Ивелина Николаева Желязкова

76 точки

 

Предвид обявените 5 (пет) позиции, класирани да заемат длъжността „Младежки работник“ в Младежки център Добрич са:

 

 1. Никола Григоров Генчев
 2. Сълзина Руменова Георгиева
 3. Ралица Вениславова Тодорова
 4. Иван Петров Деветаков
 5. Николай Христов Николов

 

Въз основа на тези резултати, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор за заемане на длъжността „Младежки работник“ с класираните на първите пет места кандидата.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:……….…………………….

/П/

20.03.2014 г.

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.23° C облачно
Нагоре