Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Старши юрисконсулт" в д-ция "АПИТО"

Днес, 16.06.2017 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 09:30 часа, комисия в състав:

Председател: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Боряна Андреева – Директор на дирекция АПИТО;
  3. Георги Ковачев – Старши експерт в Дирекция МДТ - правоспособен юрист;
  4. Жулиета Христова - Младши експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 07.06.2017 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста са допуснати:

1. Марийка Никова Попова

2. Ступак Николаев Радев

3. Андриана Владева Стойчева

4. Велислав Панайотов Стойков

5. Ана Добрева Илиева

6. Есин Юзеир Адил

7. Цветелина Тончева Енчева

 

На основание Заповед №531/17.05.2017 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

Андриана Владева Стойчева и Ана Добрева Илиева не се явиха на теста.

На основание чл. 27 от НПКДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:40 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №2, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

В 10:20 часа, след като и последния кандидат предаде своя тест, Председателят на комисията обяви края на решаване на теста.

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Марийка Никова Попова

6 точки

2. Ступак Николаев Радев

17 точки

3. Велислав Панайотов Стойков

18 точки

4. Есин Юзеир Адил

11 точки

5. Цветелина Тончева Енчева

24 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 20 точки е постигнала:

Цветелина Тончева Енчева

и същата е допусната до провеждане на интервю.

Успешно издържал теста кандидат, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от НПКДС ще се уведоми писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Актуално

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо

07.05.2021

12 май 2021 г. 17.00 ч. – 20.30 ч.               Скъпи приятели, предстои превръщането на 12 май в словесна и музикална магия. В нощта на литературата, в...

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо
ВИЖ ДОБРИЧ
23° C ясно небе
Нагоре