Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за дължността ромски медиатор

ПРОТОКОЛ № 1/ 04.03.2014 г.

 

ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “РОМСКИ МЕДИАТОР”

                 ПО ПРОЕКТ BG06 – 102 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО УТРЕ“,

ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“, КОМПОНЕНТ 1 ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ,  НАЗНАЧЕНА  СЪС  ЗАПОВЕД  №  65/ 24.01.2014  г.  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление по образец.

1.2. Декларация по образец.

1.3. Автобиография по образец.

1.4. Копие на документ за самоличност.

1.5. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен – Средно образование.

1.6. Копие от документ/и, удостоверяващи професионален опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

1.7. Актуална снимка.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 

2.1 Описание на длъжността: Ролята на ромските медиатори ще се състои в това да насърчават децата и младежите от ромската общност активно да участват в инициативите, които Младежки център Добрич организира. Да подпомагат активно в провеждането на тези инициативи - културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения). В тези мероприятия ще имат възможност да се включват и родителите на децата и младежите в риск и имат за цел да осмислят и запълнят свободното време на децата и младежите, да подпомогнат личностното развитие и социалната интеграция на младите хора.

 

2.2 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Средно образование  - завършена образователна степен;
 • Владеене на ромски език;
 • Да не са осъждани.

 

2.3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 • Препоръки от работодател/и е предимство;
 • Много добри комуникативни умения.

 

 

 

Име, презиме и фамилия

Представени ли са всички документи

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 1.  

Гюлтенур Мустафа Сюлейман

Да

Да

-

 1.  

Атанас Димитров Атанасов

Да

Да

-

 1.  

Бедрие Менду Хасан

Да

Да

-

 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

2.1.  Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 1.  

Гюлтенур Мустафа Сюлейман

 1.  

Атанас Димитров Атанасов

 1.  

Бедрие Менду Хасан

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 17 март (понеделник) от 13.30 ч., в Малка заседателна зала, ет. 2, Община град Добрич, ул. България № 12, град Добрич.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:……………………….

/П/

 

 

Дата: 04.03.2014 г.

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.36° C облачно
Нагоре