Обява за длъжността "Готвач" в ДГ № 10 "Слънчице"

ДГ№10 „Слънчице“ обявява свободно работно място за длъжността  „Готвач в  детска градина“

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Област на дейност:  Кулинарна

      1.2.Цел на длъжността: Производство на готварска продукция за деца.

      1.3.Изисквана минимална степен за завършено образование: средно специално образование с квалификация готвач или средно общо образование и удостоверение за професионално обучение - готвач

      1.4.Години професионален опит: 2 години професионален опит по специалността

      1.5.Допълнителни изисквания: Организаторски умения , отговорност, работа в екип.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1.Заявление за участие (свободна форма);

      2.2.Копие от документи за средно специално образование с квалификация готвач или средно общо образование и удостоверение за професионално обучение - готвач  

      2.3.Автобиография;

      2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

      2.5.Препоръки от бивши работодатели, ако има такива.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ №10 „Слънчице“, ул. “Даскал Димитър Попов“ №1, всеки делничен ден от 08:30 часа до 14:30 часа.

Лица за контакти:Пенка Миланова -Телефон за контакти: 058/602 683, 0884 311 403

     4. Срок за подаване на документите: от 04.04.2017 г. до 13.04.2017 г. включително.

     5. Етапи на подбора:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати и  практическа задача:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ  и във връзка с чл.70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ№ 10 „Слънчице“, гр. Добрич, ул. „Даскал Димитър Попов“№1

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
15° C ясно небе
Нагоре