Резултати от обществено обсъждане на проект на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците

Справка за постъпилите в Община град Добрич предложения от проведеното на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове обществено обсъждане на проект на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

Предложение

приема се/не се приема

Мотиви за неприемане/посочване на приети предложения

1. Предложение, получено по ел поща от „Меридиан 2000“ ЕООД: В обхвата на улиците с въведен режим за платено паркиране „синя зона“ да се включи и ул. "Страцин"- от кръстовището с ул. Васил Левски до Общината.

 

 

 

 

не се приема

От съображения за безопасност и сигурност улицата няма как да се включи в обхвата на „синя зона“. Улицата е тупик. При аварийна ситуация движението по нея ще затруднено, а достъпът ще е ограничен. На ул. „Страцин“ е въведена с пътен  знак В 27  забрана за престой и паркиране.

2. Становище, получено по ел. поща от д-р Георги Желев против посочените зони да са в обхвата за платено паркиране. Те се намират на булевард, паркирането по тях НЕ представлява проблем за движещите се превозни средства, далеч са от т.н. същинска централна градска част.

 

 

 

 

 

 

не се приема

От изразеното становище не става ясно конкретно кои зони се имат предвид. В мотивите за приемане на проекта на наредбата ясно са посочени причините и целите за въвеждане на определени улици, общинска собственост, в режим на платено паркиране „синя зона“.

3. Предложение, получено по ел. поща от Живко Божилов: Зоната център задължително трябва да е платена (цялата обиколка на центъра). Някои части на широк център също трябва да са платени. Примерно зоната около болницата.  Не трябва да има и едно свободно безплатно място. Живущите в тези райони ще трябва да плащат абонамент.  Плащането със смс може би е най-удобният вариант. Паркинга на пазара да се ремонтира и да се плаща. 

 

 

 

 

 

 

приема се по принцип

В предложението липсва конкретно предложение за конкретна улица, на която да бъде въведен режим за платено паркиране „синя зона“.

Търсят се варианти и се извършват технологични проучвания по отношение на паркирането в зоната около болницата.

Следва да се има предвид, че в чл. 14, ал. 2 от проекта на наредба е заложена възможността измененията и допълненията в обхвата и местоположението на местата за платено паркиране да се регламентират със заповед на кмета.

По отношение на предложението за ремонтиране на паркинга на пазара - при наличие на финансови средства, ремонтът ще бъде осъществен.

4. Предложение, получено по ел. поща от Диян Господинов: 1. Цялото пространство между стоматология пл. Свобода, паркинга до МОЛ-а да се осъществява с бариера с теглене на билетче, съответно плащане с СМС или монтирани апарати. Това ще е най ефективният начин за събиране на таксата, избягваме не плащането, конфликтни ситуации и т.н.

2. В Добрич има два подземни паркинга, добре е да се използват като част от синя зона и така ще са по ефективни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не се приема

1. Поставянето на бариера на посоченото място е обсъждано и подлежи на последващи технологични проучвания.

Следва да се има предвид, че при аварийна ситуация, бариерата ще възпрепятства своевременното предприемане на съответните действия.

 

В публикувания проект на наредба (чл. 16) е заложено плащането чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) чрез автоматизираната система за SMS разплащане и контрол.

 

2. Подземните паркинги на територията на град Добрич са частна собственост.

5. Предложение, получено по ел. поща от Здравко Демиров - Разширяването на синята зона да включва и ул."Райко Цончев", понеже независимо от знака,че паркирането е забранено,постоянно има паркирани коли. Също така и ул."Славянска" от страната на младежкия център до бул."25-ти септември"

 

 

 

 

 

 

 

не се приема

По отношение на ул. „Райко Цончев“  и ул."Славянска" от страната на младежкия център до бул."25-ти септември"– не е възможно да се осъществи двупосочно движение и паркиране едновременно, предвид ширината на пътното платно.

6. Предложение, получено по ел. поща от Светлозар Христов за въвеждане на Общинска полиция

 

 

 

не се приема

Въвеждането на общинска полиция не е предмет на обсъждания проект на наредба, но следва да се има предвид, че такава е предвидена и предстои създаване на звено „Общинска полиция“.

7. Предложение, получено по ел. поща от Илиян Добрев Илиев относно освобождаване от спрели коли на отсечката по бул. „Добруджа“ до ул. „Отец Паисий“. 2. Регулиране на светофарите в града.

 

 

не се приема

Предложенията не са предмет на обсъждания проект на наредба.

На посочената отсечка съществува регламентиран паркинг, обозначен със съответната маркировка и съобразен със ширината на пътното платно.

8. Предложение, получено по ел. поща от Димитър Йорданов Димитров относно включване на ул. „Страцин“ в режим на платено паркиране „синя зона“.

 

 

 

 

не се приема

От съображения за безопасност и сигурност улицата няма как да се включи в обхвата на „синя зона“. Улицата е тупик. При аварийна ситуация движението по нея ще затруднено, а достъпът ще е ограничен. На ул. „Страцин“ е въведена с пътен  знак В 27  забрана за престой и паркиране.

9. Предложение, получено от Димитър Ламбов за увеличаване на обхвата на местата за платено паркиране, включени в „синя зона“, както следва:

- ул. „Полковник Дрангов“;

- ул. „Славянска“ – в зоната от ул. „Отец Паисий“ до бул. „25 Септември“;

- ул. „Вихър“.

 

 

 

 

 

 

 

не се приема

Търсят се варианти и се извършват технологични проучвания по отношение на паркирането на ул. „Полковник Дрангов“ и ул. „Славянска

Следва да се има предвид, че в чл. 14, ал. 2 от проекта на наредба е заложена възможността измененията и допълненията в обхвата и местоположението на местата за платено паркиране да се регламентират със заповед на кмета.

По отношение на ул. „Вихър“ - не е възможно да се осъществи двупосочно движение и паркиране едновременно, предвид ширината на пътното платно.

 

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.07° C облачно
Нагоре