Търг за отдаване под наем на обекти от ОП "Общински пазари" гр. Добрич

ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ № 10 -23 / 26.07.2016г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ДАТА 07.03.2017г. ОТ 13.30 ЧАСА В МАЛКАТА ЗАЛА НА I-ви ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ С АДРЕС УЛ. «БЪЛГАРИЯ» № 12  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ МЕСТА И ОБЕКТИ:

 

 

 

Наименование и

местонахождение на обекта

площ

кв. м

начална

тръжна цена

/лв. без ДДС/

депозитна

вноска

/лева/

срок за

отдаване

/години/

 1.

Магазин  № 2 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

17,05

 

            180,90

 

217,08

 

10 г.

 

 2.

Магазин  № 3 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

  34,20

            362,86

         435,43

10 г.

 3.

Магазин № 5 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

34,20

362,86

435,43

10 г.

 4,

Магазин № 9 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

34,20

362,86

435,43

10 г.

 5.

Магазин № 15 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

12,50

132,63

159,16

10 г.

 6.

Павилион № 7 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

13,75

145,89

175,07

10 г.

 7.

Павилион  № 9 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

6,25

66,31

79,58

10 г.

 8.

Павилион №10 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

9,19

97,51

117,01

10 г.

 9.

Павилион №13 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

6,25

66,31

79,58

10 г.

10.

 

Магазин № 8 в Хали на Централен кооперативен пазар

15,00

159,15

190,98

5 г.

11.

Памещение за търговия и услуги на Център за базарна търговия

    3,33

31,30

37,56

10 г.

12.

Терен № 6 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12,00

112,80

135,36

10 г.

13.

Терен № 7 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12,00

112,80

135,36

10 г.

14.

Терен № 8 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12,00

112,80

135,36

10 г.

15.

Терен № 9 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

  12,00

112,80

135,36

10 г.

16.

Терен № 10 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12,00

112,80

135,36

10 г.

 

 

      Стойността на тръжните книжа е 48,00 лева с ДДС. Същите може да закупите в Центъра за  услуги и информация в Община град Добрич  до 15.00 часа на 06.03.2017 г.

      Оглед на обектите може да бъде направен на 02.03.2017 г. от 13.00 часа до 16.00 часа и на 06.03.2017 г. от 13.00 часа до 16.00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

      Депозитните вноски за участие в търга се внасят до 12.00 часа на 07.03.2017 г.

      Допълнителна информация относно търга на телефон 0893 391 409 - Радослав Овчаров.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет  на Община град Добрич

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.33° C предимно облачно
Нагоре