Обява за свободно работно място "Разносвач" в Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността разносвач на храна

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  социални услуги;

1.2. Цел на длъжността: Да участва в цялостния процес по приемане,разсипване и доставяне на готовата кулинарна продукция до домовете на потребителите на ДСП, както и на лежащо болните и трудно подвижните потребители  на социалната услуга”Обществена трапезария.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  средно общо

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието - няма изисквания;

1.5.Години професионален опит: професионалният опит в сферата на социалните услуги е предимство;

1.6. Допълнителни изисквания:  организаторски умения, отговорност, работа в екип. 

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Домашен социален патронаж“, кв. ”Лозята” ул. ”Първи път” № 2, всеки делничен ден от 08:30 часа до 13:00 часа.

Лица за контакти: Северина Савова Телефон за контакти: 058/601686, 602259

4. Срок за подаване на документите: от 01.02.2017 г. до 07.02.2017 г. /включително/.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати 

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 , уговорен в полза на работодателя, при установено работно време четири часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите в Домашен социален патронаж кв. ”Лозята” ул. ”Първи път” № 2.

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли

14.07.2020

З А П О В Е Д   № 936   гр. Добрич, 13.07. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от...

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
11.79° C разсеяна облачност
Нагоре