Общински спортни обекти предоставени на концесия

Наименование

на обекта

Вид на имота

Функционално

предназначение с кратко писание на обекта- прилежащите помещения и съоръжения

1

Спортен комплекс „Младост”, градски парк,  град Добрич

- Спортен комплекс

 

- Имот общинска публична собственост, спортен комплекс "Младост", представляващ част от парцел II, кв. 1 съгласно плана на градски парк "Свети Георги",
находящ се  във втора зона на гр. Добрич по ул. Г. Колев с обща площ 15 167 кв. м. Обектът се състои от: част от масивна едноетажна сграда "Съблекални", състояща се от 4 съблекални помещения, всяко с баня и тоалетна  и две стаи; игрища – 7 броя и зелени площи около игрищата. Извън обекта остават сградите на УСШ, колоездене и вдигане на тежести.

 

 

2

Търговски обект и спортно футболно игрище на малки врати,  ЖК”Балик”, гр. Добрич

За културна и спортна дейност

 

- търговски обект със застроена площ до 200 кв. м. и спортно игрище, върху УПИ X­I, кв. 43 по ПРЗ “Балик-Йовково-юг” находящ се в гр. Добрич

За културна и спортна дейност

 

 

 

 

3

 

Младежка танцова площадка,  градски парк, гр. Добрич.

 

За културна и спортна дейност

 

- Младежка танцова площадка в градски парк “Св. Георги” и прилежаща площ, целия с площ от 3 000 кв. м.

 

 

 

За културна и спортна дейност – предоставен за услуги в областта на културата, спорта и развлеченията.

 

4

Спортен комплекс „Русалка”, градски парк, гр. Добрич.

 

 

- Спортен комплекс

- Спортен комплекс “Русалка” :

- БЛОК А – Масивна четириетажна сграда, състояща се от плувен басейн с трибуна; помещения за филтърно, котелно, съблекални, мед.кабинети; тренировъчни стаи; сауна; лаборатории и кафе със ЗП 1370.00 кв.м;

- БЛОК Б – Масивна двуетажна сграда, състояща се от боксова зала; медицински кабинети и съблекални със ЗП 413.00 кв.м.;

- БЛОК В – Масивна четириетажна сграда, състояща се от зали за художествена гимнастика и борба; съблекални; треньорски стаи; кино зала; гимн.стаи; музей; лекарски кабинети; кафе; зала за гости; фоайета и машинно отделение със ЗП 2141.00 кв.м.

Застроено и незастроено дворно място, парцел ІІІ в кв.1 по плана на Градски парк  с площ 15 610.00 кв.м.

- За спортна дейност - предоставен за услуги в областта на физическата култура и спорта.

 

5

Детска площадка и футболно игрище с изкуствена настилка върху площ от 2 000 кв. м., ул. „Суха река”, град Добрич.

- За спортна дейност

 

- част от имот публична общинска собственост, част от поземлен имот с площ 2000 кв.м., целият с площ 7 216,00 кв.м. с идентификатор 72624.615.9056 по КК и КР на гр. Добрич.

- За спортна дейност -

предоставен за услуги в областта на физическата култура и спорта.

 

6

 

Масивна сграда – ученическа спортна школа, Градски парк, град Добрич

- За спортна дейност

 

- имот публична общинска собственост, масивна сграда,  ученическа спортна школа с площ 1 082 кв. м., град Добрич,  идентификатор: сграда с идентификатор 72624.626.4602.1 по КК и КР на гр. Добрич.

- За спортна дейност -

предоставен за услуги в областта на физическата култура и спорта.

 

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.22° C облачно
Нагоре