Общински спортни обекти

Наименование

на обекта

Вид на имота

Функционално

предназначение с кратко писание на обекта- прилежащите помещения и съоръжения

1

стадион „Дружба” в градски парк ”Свети Георги”

 с АОС № 1055/1999г.

Част от  СК „Простор” в градски парк ”Свети Георги”

За спортни дейности

 

2

СК „Простор”  в градски парк „Свети Георги”  с АОС № 1055/1999г.

 

 

Спортен комплекс включващ спортна зала „Добротица” и допълнителни сгради

За спортни дейности

3

Стадион – футболно игрище с АОС № 4149/2008 г.

Местност Гази баба с идентификатор 72624.621.205

За спортни дейности

4

Стадион - спортно тренировъчно игрище с АОС № 4859/2012 г.

Бул. „25 септември” № 1, поземлен имот с идентификатор 72624.621.207 по КК част от УПИ XIV, кв. 1 по плана на ЦГЧ, гр. Парк „Свети Георги”

 

За спортни дейности

5

Спортна зала по ул. „Иван Хаджи Вълков” № 14  с АОС № 1105/1999г.

Двуетажна сграда

Спортни цели – фитнес зала

6

Зала – шах клуб, находящ се на партера  на четириетажна жилищна сграда с АОС № 1443/2001 г.

Зала  находяща се на партера  на четириетажна жилищна сграда  по бул. „25-ти септември” № 13

Шах клуб

7

Градски парк „Свети Георги” в гр. Добрич с АОС № 1025/1999 г.

Находящ се  на бул. „25-ти септември” № 1, кв. 1, парцел I

За културен отдих и туризъм

8

Зала за обща физическа подготовка към :

 

 

 

8.1

ОУ „Хан Аспарух”, с АОС № 1835/2002 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда в ж.к. „Добротица”

 

за спортна дейност

8.2

ПМГ „ Иван Вазов” – 2 броя, с АОС 4901/2013 г.

 

- физкултурни салони - части от сграда на бул. „Трети март” № 1

 

за спортна дейност

8.3

СОУ „Петко Рачов Славейков”, с АОС № 4960/2013 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Ангел Кънчев” № 2

 

за спортна дейност

8.4

ЕГ „Гео Милев”, с АОС № 4900/2013 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Независимост” № 21

 

за спортна дейност

8.5

 

ОУ „Панайот Волов” , с АОС № 4929/2013 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Христо Ботев” № 48

 

за спортна дейност

8.6

ОУ „Йордан Йовков, с АОС № 4928/2013 г.

 

-физкултурен салон -  част от сграда на ул. „Ген. Георги Попов” № 66

 

за спортна дейност

8.7

СОУ „Димитър Талев”, с АОС № 4229/2009 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Ген. Георги Попов” № 16

 

за спортна дейност

8.8

СОУ „Любен Каравелов”, с АОС № 4953/2013 г.

 

-физкултурен салон -  част от сграда на ул. „Теменуга” в ж.к. „Балик”

 

за спортна дейност

8.9

 

ОУ „Бачо Киро”, с АОС № 4959/2013 г.

 

-физкултурен салон - част от сграда на ул. „Липите” № 7 в ж.к. „Русия 3,4”

 

за спортна дейност

8.10

СОУ „Георги Сава Раковски”, с АОС № 1096/1999 г.

 

-част от сграда на ул. „ Кокиче” № 23

 

за спортна дейност

8.11

СОУ „Климент Охридски”, с АОС №1095/1999 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на бул. „Русия” № 4

за спортна дейност

8.12

ХГ „ Св. Св. Кирил и Методий”, с АОС № 4962/2013 г.

 

-физкултурен салон -  част от сграда на ул. „Велико Търново” № 2

 

за спортна дейност

8.13

ОУ „Христо Ботев”, с АОС № 5020/2013 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Цар Самуил” № 14

 

за спортна дейност

8.14

ОУ„Стефан Караджа”, с АОС № 4898/2013 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Независимост” № 44

 

за спортна дейност

8.15

ОУ „Отец Паисий”, с АОС № 1006/1999 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Отец Паисий” № 16

 

за спортна дейност

8.16

ОУ „Никола Й. Вапцаров”, с АОС № 4899/2013 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Отец Паисий” № 37

 

за спортна дейност

8.17

ОУ „Христо Смирненски” , с АОС № 4902/2013 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „ Отец Паисий” № 17

 

за спортна дейност

8.18

СОУ „Дора Габе”, с АОС № 5010/2013 г.

 

- физкултурен салон - част от сграда на ж.к. „Дружба” № 58

за спортна дейност

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
5.51° C ясно небе
Нагоре