Допуснати до интервю кандидати за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 10.01.2017 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 09:30 часа, комисия в състав:

Председател: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Боряна Андреева – Директор на дирекция АПИТО;
  2. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  3. Георги Ковачев – Старши експерт в Дирекция МДТ;

4. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 30.12.2016 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста са допуснати:

 

1. Велислав Панайотов Стойков

2. Филиз Гинджарова Шабанова

3. Ступак Николаев Радев

4. Цветелина Тончева Енчева

 

На основание Заповед №1552/12.12.2016 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

Ступак Николаев Радев не се яви на теста.

На основание чл. 27 от НПКДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:40 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №3, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

В 10:15 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Цветелина Тончева Енчева

25 точки

2. Филиз Гинджарова Шабанова

23 точки

3. Велислав Панайотов Стойков

18 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 20 точки са постигнали:

Трите имена на кандидата

 

1. Цветелина Тончева Енчева

2. Филиз Гинджарова Шабанова

и същите са допуснати до провеждане на интервю.

Успешно издържалите теста кандидати, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от НПКДС ще се уведомят писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

 

 

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка

10.07.2020

З А П О В Е Д № 922 гр. Добрич, 10.07. 2020 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и...

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка
ВИЖ ДОБРИЧ
17.13° C ясно небе
Нагоре