Списък на лицата, одобрени да ползват социалната услуга „Обществена трапезария”, разпределени на пункт-разливна към клуб на пенсионера ”Отец Паисий”

клуб на пенсионера  ”Отец Паисий”

Име,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

1

Никола Манов Димитров

 

 

 

 

 

2

Неджибе Али Ахмед

 

 

 

 

 

3

Асен Ангелов Асенов

 

 

 

 

 

4

Ридван Сали Рифат

 

 

 

 

 

5

Себает Сюлейман Рифат

 

 

 

 

 

6

Красимира Димитрова Куртева

 

 

 

 

 

7

Нурел Селим Билял

 

 

 

 

 

8

Исмаил Али Хасан

 

 

 

 

 

9

Иван Илиев Петров

 

 

 

 

 

 

Име,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

10

Георги Александров Желязков

 

 

 

 

 

11

Хайри Мехмед Изет

 

 

 

 

 

12

Неджими Мехмед Изет

 

 

 

 

 

13

Маринела Василева Маринова

 

 

 

 

 

14

Ганка Димитрова Новакова

 

 

 

 

 

15

Виолета Кирилова Иванова

 

 

 

 

 

16

Петър Димитров Петров

 

 

 

 

 

17

Асие Зекерие Алиш

 

 

 

 

 

18

Николай Николов Дичев

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Име,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

19

Галина Христова Георгиева

 

 

 

 

 

20

Венелин Стефанов Великов

 

 

 

 

 

21

Димитричка Стефанова Иванова

 

 

 

 

 

22

Марияна Вичева Йорданова

 

 

 

 

 

23

Атанас Стоянов Димитров

 

 

 

 

 

24

Краси Стоянова Димитрова

 

 

 

 

 

25

Добра Желева Иванова

 

 

 

 

 

26

Стоянка Митева Бонева

 

 

 

 

 

27

Ангелинка Маринчева Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

Име,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

28

Йордан Данаилов Русков

 

 

 

 

 

29

Нуржихан Мехмед Азис

 

 

 

 

 

30

Биргюл Азис Сали

 

 

 

 

 

31

Салим Биргюл  Азис

 

 

 

 

 

32

Ганчо Николов Тинев

 

 

 

 

 

33

Цветан Георгиев Кънински

 

 

 

 

 

34

Ели Данаилова Торлева

 

 

 

 

 

35

Невин Хасанова Алиева

 

 

 

 

 

36

Гьокан Невин Хасанов

 

 

 

 

 

 

 

Име,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

37

Севгюлер Алтунай Азис

 

 

 

 

 

38

Арзу Невин Хасанова

 

 

 

 

 

39

Фердес Ибрям Мехмедова

 

 

 

 

 

40

Сертан Шенгюлер Демиров

 

 

 

 

 

41

СерчинШенгюлер Демиров

 

 

 

 

 

42

Кемал Исмайл Мехмед

 

 

 

 

 

43

Ганю Цветанов Ганев

 

 

 

 

 

44

Зоица Бонева Славова

 

 

 

 

 

45

Христо Костов Славов

 

 

 

 

 

 

 

 

Име,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

46

Камелия Добромирова Иванова

 

 

 

 

 

47

Елена Димитрова Колева

 

 

 

 

 

48

Шенгюлер Демиров Мехмедов

 

 

 

 

 

49

Сашо Евстатиев Консулов

 

 

 

 

 

50

Мария Кирова Пасева

 

 

 

 

 

51

Весела Димитрова Стоянова

 

 

 

 

 

52

Дейвид Димитров Василев

 

 

 

 

 

53

Галин Димитров Василев

 

 

 

 

 

54

Марийка Иванова Николова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

55

Емилиян Марев Иванов

 

 

 

 

 

56

Марийка Иванова Дечева

 

 

 

 

 

57

Айдън Мехмед Мюсреф

 

 

 

 

 

58

Марин Вълчев Маринов

 

 

 

 

 

59

Стефан Иванов Николов

 

 

 

 

 

60

Тодорка Тодорова Симеонова

 

 

 

 

 

61

Елена Йорданова Радушева

 

 

 

 

 

62

Теодор Владимиров Колев

 

 

 

 

 

63

Геновева Колева Клочкова

 

 

 

 

 

64

Детелин Стоянов Костов

 

 

 

 

 

65

Владин Бенков Йовчев

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
18.14° C ясно небе
Нагоре