Списъкна лицата, одобрени да ползват социалната услуга ”Обществена трапезария”, разпределени на пункт- храм ”Света Троица

храм ”Света Троица”

Име ,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

1

Стоян Маринов Стоянов

 

 

 

 

 

2

Янка Лалова Янчева

 

 

 

 

 

3

Веселин Игнатов Василев

 

 

 

 

 

4

Мелек Джавад Ахмедова

 

 

 

 

 

5

Галина Мирчева Атанасова

 

 

 

 

 

6

Мария Велинова Желева

 

 

 

 

 

7

Галинка Георгиева Янкова

 

 

 

 

 

8

Блага Василева Стефанова

 

 

 

 

 

9

Дарина Витанова Илиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име ,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

10

Виктор –Пламен Даринов Илиев

 

 

 

 

 

11

Ивелин Маринов Маринов

 

 

 

 

 

12

Мита Колева Петрова

 

 

 

 

 

13

Злати Костадинов Енев

 

 

 

 

 

14

Тодор Колев Тодоров

 

 

 

 

 

15

Георги Евтимов Георгиев

 

 

 

 

 

16

Стефан Борисов Владимиров

 

 

 

 

 

17

Мустафа Ниязиев Мехмедалиев

 

 

 

 

 

18

Димитър Митев Бонев

 

 

 

 

 

 

Име ,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

19

Диана Стоянова Жечева

 

 

 

 

 

20

Стефанка Недялкова Иванова

 

 

 

 

 

21

Стоян Георгиева Стоянов

 

 

 

 

 

22

Димитричка Петкова Стоянова

 

 

 

 

 

23

Станко Петков Станков

 

 

 

 

 

24

Маринка Иванова Евтимова

 

 

 

 

 

25

Светослав Иванов Жечев

 

 

 

 

 

26

Атанас Николов Костов

 

 

 

 

 

27

Иван Господинов Иванов

 

 

 

 

 

 

 

 

Име ,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

28

Филип Емилов Шишманов

 

 

 

 

 

29

Нанко Георгиев Стоянов

 

 

 

 

 

30

Даринка Маринова Стоянова

 

 

 

 

 

31

Ахмед Карани Халил

 

 

 

 

 

32

Павлин Василев Колев

 

 

 

 

 

33

Тихомир Андреев Василев

 

 

 

 

 

34

Живко Андреев Василев

 

 

 

 

 

35

Иван Иванов Симеонов

 

 

 

 

 

36

Нина Николаевна Димова

 

 

 

 

 

 

Име ,Презиме,Фамилия

 

 

 

 

 

37

Александър Ксениев Николаев

 

 

 

 

 

38

Николета Ксениева Николаевна

 

 

 

 

 

39

Яна Георгиева Проданова

 

 

 

 

 

40

Даниел Янев Георгиев

 

 

 

 

 

41

Поля Великова Георгиева

 

 

 

 

 

42

Деница Георгиева Илиева

 

 

 

 

 

43

Агафия Георгиева Райчева

 

 

 

 

 

44

Светлана Иванова Тодорова

 

 

 

 

 

45

Татяна Димитрова Тодорова

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
18.14° C ясно небе
Нагоре