Резултати от проведен тест за длъжността "Директор" на дирекция "Устройство на територията, инфраструктура и околна среда"

ПРОТОКОЛ

Днес, 22.12.2016 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 09:30 часа, комисия в състав:

  Председател: арх. Боян Костов Коларов, Зам.-кмет УТ на Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Цветелина Енчева - Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция УТИОС при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 08.12.2016 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста е допусната:

1. Мария Михайлова Качанова-Димитрова

На основание Заповед №1442/21.11.2016 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 27 от НПКДС на кандидата е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидата бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:40 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и определената от комисията продължителност на конкурса /един астрономически час/.

Кандидатът изтегли чрез жребий тест №2. Председателят на комисията обяви в 09:45 часа начало за решаване на теста.

В 10:20 часа след като кандидатът предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

След проверката на теста от страна на комисията, кандидатът има следните резултати:

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Мария Михайлова Качанова-Димитрова

24 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите, кандидатката e постигнала резултат над минималния и същата е допусната до провеждане на интервю.

Успешно издържалият теста кандидат, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от НПКДС ще се уведоми писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли

14.07.2020

З А П О В Е Д   № 936   гр. Добрич, 13.07. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от...

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
13.22° C ясно небе
Нагоре