Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ № 20 "Радост"

Днес, 20.12.2016 г. комисия назначена със заповед №44/12.12.2016 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател – Пенка Тодорова Даскалова, главен учител в ДГ №20 „Радост“

и членове:

1. Радка Илиева Колева- старши учител в ДГ №20 „Радост“

2. Кремена Веселинова Борова –  учител в ДГ №20 „Радост“

3. Катерина Петкова Златева – асистент на обучението по математически и компютърни технологии в ШУ „ Епископ Константин Преславски“, Колеж - Добрич

4. Силвия Манолова Иванова – старши експерт „Предучилищно образование“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич, в присъствието на директора, която:

проведе събеседване с кандидатите за длъжността учител в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

 

До събеседването за длъжността са допуснати:

Меглена Руменова Арнаудова

Мария Антивилянова Петкова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 10 предварително формулирани въпроси еднакви за всеки от кандидатите:

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите се класират, както следва:

Меглена Руменова Арнаудова – 146 точки

Мария Антивилянова Петкова –   93 точки

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираната на първо място Меглена Руменова Арнаудова на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ  в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

             Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Ангел Веселинов - вестителят на добрите хора

11.08.2020

АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ – ВЕСТИТЕЛЯТ НА ДОБРИТЕ ХОРА /1959 – 2015/ На 11 август Ангел Веселинов щеше да навърши 61 години. За него добрите думи идват сами. Той беше един от достойните творци и граждани на нашия град. В...

Ангел Веселинов - вестителят на добрите хора
ВИЖ ДОБРИЧ
17.14° C ясно небе
Нагоре